Chat met een apotheker!

Veelgestelde
vragen
Qlaira

Er zijn veel verschillende anticonceptiepillen. Qlaira is een combinatiepil met lichaamseigen hormonen. Lees op deze pagina alle veelgestelde vragen.

Zoals alle geneesmiddelen kan Qlaira bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Voor een uitgebreid overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen klik hier.

Nee, dat is niet mogelijk.

Je kunt met Qlaira stoppen wanneer je maar wilt. Als je niet zwanger wilt raken, vraag dan aan je arts om advies met betrekking tot andere betrouwbare methoden van anticonceptie. Je kunt je alvast voorbereiden op het gesprek met je arts door de informatie op deze website te lezen. Als je stopt omdat je zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat je een natuurlijke menstruatie hebt gehad voordat je probeert in verwachting te raken. Je kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

Nee, dat is niet mogelijk.

Een strip Qlaira bevat 28 tabletten. Bij iedere tablet staat aangegeven op welke dag die moet worden ingenomen. Neem de tabletten elke dag op dezelfde tijd in, zonodig met wat water.

Haal de tabletten niet door elkaar
Neem de eerste 26 dagen elke dag een gekleurde tablet in en de laatste 2 dagen elke dag een witte tablet. Daarna moet je direct met een nieuwe strip beginnen. Er is dus geen stopperiode tussen twee strips. Vanwege de verschillende samenstelling van de tabletten is het noodzakelijk om met de eerste tablet links bovenaan te beginnen én om de tabletten elke dag in te nemen. Volg de richting van de pijlen op de strip voor de juiste volgorde van inname.

Voorbereiding van de strip
Om bij te kunnen houden of je je pil die dag hebt ingenomen, krijg je bij elke strip Qlaira 7 stickers, elk met de 7 dagen van de week erop. Kies de weeksticker die begint met de dag waarop je begint met het innemen van de tabletten. Bijvoorbeeld: als je op woensdag begint, gebruik je de weeksticker die met ‘woe’ begint. Zorg ervoor dat de eerste dag boven de tablet met ‘1’ zit.
Boven elke tablet staat nu een dag aangegeven. Je kunt daardoor zien of je die dag je pil hebt ingenomen. Volg de richting van de pijl op de strip totdat alle 28 tabletten zijn ingenomen.

Gewoonlijk krijg je je zogenaamde onttrekkingsbloeding op de dagen dat je de laatste 2 werkzame (donkerrode) of de 2 niet-werkzame (witte) tabletten (placebotabletten) inneemt. Begin zonder pauze met een volgende strip, dus direct de dag nadat je de laatste tablet hebt ingenomen van de vorige verpakking, ook als je bloeding nog niet voorbij is. Dit betekent dat je met de volgende strip moet beginnen op dezelfde dag van de week als je huidige strip en dat de onttrekkingsbloeding elke maand op dezelfde dagen van de week zal vallen.

Als je Qlaira op deze manier gebruikt, ben je ook tegen zwangerschap beschermd tijdens de 2 dagen dat je een niet-werkzame tablet gebruikt.
Je kunt met Qlaira je menstruatie niet overslaan als je niet ongesteld wilt worden. Ook kun je de stopweek niet verplaatsen.

Als je stopt met Qlaira omdat je zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat je een natuurlijke menstruatie hebt gehad voordat je probeert in verwachting te raken. Je kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

Dit hangt af van jouw persoonlijke situatie, zie onderstaande mogelijkheden.

Situatie 1: Je hebt de afgelopen maand geen anticonceptiepil gebruikt.
Begin met Qlaira op de eerste dag van de cyclus (de eerste dag van je menstruatie).

Situatie 2: Overschakeling van een andere combinatiepil, anticonceptiepleister of anticonceptiering
Begin met Qlaira op de dag nadat je de laatste werkzame tablet (de laatste tablet met werkzame bestanddelen) van je vorige pil hebt ingenomen. Begin, als je overschakelt van een gecombineerde vaginale anticonceptiering of anticonceptiepleister, op de dag van verwijdering, of volg het advies van je arts.

Situatie 3: Overschakeling van Cerazette
Je kunt van de ene op de andere dag overschakelen op Qlaira, maar je moet de eerste 9 dagen wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

Situatie 4: Overschakeling van de prikpil, het anticonceptiestaafje of hormoonspiraaltje
Begin met Qlaira wanneer je anders de volgende injectie zou krijgen of op de dag waarop het staafje of spiraaltje wordt verwijderd. Je moet de eerste 9 dagen echter wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

Situatie 5: Na een bevalling.
Als je bent bevallen, kunt u na 21 tot 28 dagen met Qlaira beginnen. Als je na dag 28 begint, moet u de eerste 9 dagen dat je Qlaira gebruikt een zogenaamde barrièremethode (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken. Als je, na een bevalling, gemeenschap hebt gehad voordat je weer met Qlaira bent begonnen, moet het eerst zeker zijn dat je niet zwanger bent of moet je wachten tot je volgende menstruatie. Als je borstvoeding geeft en een hormonale anticonceptiemethode wilt, wordt in principe een oestrogeenvrije anticonceptiemethode aanbevolen, zoals Cerazette, Depo-ProveraSayana, Implanon NXT of Mirena. Deze middelen hebben namelijk geen negatieve invloed op de kwaliteit en kwantiteit van de borstvoeding of de ontwikkeling van de baby.

Situatie 6: Na een miskraam of abortus.
Volg het advies van je arts.

In de hierna genoemde situaties mag je geen Qlaira gebruiken. Als één van deze situaties op jou van toepassing is, moet je dit aan je arts vertellen voordat je met Qlaira begint. Je arts raadt je dan misschien een ander type pil aan of een heel andere (niet-hormonale) methode van anticonceptie.

 • Als je een bloedstolsel in een bloedvat van de benen (diepe veneuze trombose, DVT), de longen (longembolie, PE) of ander orgaan hebt, of dit in het verleden hebt gehad.
 • Als je weet dat je een stoornis hebt die je bloedstolling beïnvloedt – bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine III-deficiëntie, factor V-Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden.
 • Als je geopereerd moet worden of je bent gedurende lange tijd niet op de been.
 • Als je ooit een hartaanval of beroerte hebt gehad.
 • Als je angina pectoris (een aandoening die hevige pijn in de borst veroorzaakt en een eerste verschijnsel van een hartaanval kan zijn) of een transiënte ischemische aanval hebt (TIA – voorbijgaande symptomen van een beroerte), of dit ooit hebt gehad.
 • Als je een van de volgende ziektes hebt, die het risico op een bloedstolsel in je slagaderen kunnen verhogen:
  • ernstige diabetes (suikerziekte) met beschadiging van bloedvaten
  • ernstig verhoogde bloeddruk
  • een ernstig verhoogd vetgehalte in je bloed (cholesterol of triglyceriden)
  • een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd
 • Als je een type migraine dat ‘migraine met aura’ wordt genoemd hebt, of dit hebt gehad.
 • Als je een leveraandoening hebt en de werking van je lever nog niet normaal is (of dit in het verleden hebt gehad).
 • Als je een gezwel in de lever hebt (of dit in het verleden hebt gehad).
 • Als je borstkanker of kanker van de geslachtsorganen hebt (of dit in het verleden hebt gehad), of als er een vermoeden is dat je dat hebt.
 • Als je bloedverlies uit je vagina hebt waarvan de oorzaak niet duidelijk is.
 • Als je allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Dit kan jeuk, huiduitslag of zwelling veroorzaken.

 

Mocht een van de genoemde situaties ontstaan terwijl je Qlaira al gebruikt, dan moet je onmiddellijk stoppen en contact opnemen met je arts. Gebruik in de tussentijd een andere, niet-hormonale anticonceptiemethode.

Neem Qlaira elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in, zo nodig met wat water. De gebruikelijke dosering is 1 tablet per dag. Een strip Qlaira bevat 28 tabletten. Bij iedere tablet staat aangegeven op welke dag die moet worden ingenomen.

 

Haal de tabletten niet door elkaar

Neem de eerste 26 dagen elke dag een gekleurde tablet in en de laatste 2 dagen elke dag een witte tablet. Daarna moet je direct met een nieuwe strip beginnen. Er is dus geen stopperiode tussen twee strips. Vanwege de verschillende samenstelling van de tabletten is het noodzakelijk om met de eerste tablet links bovenaan te beginnen én om de tabletten elke dag in te nemen. Volg de richting van de pijlen op de strip voor de juiste volgorde van inname.

 

Voorbereiding van de strip

Om bij te kunnen houden of je je pil die dag hebt ingenomen, krijg je bij elke strip Qlaira 7 stickers, elk met de 7 dagen van de week erop. Kies de weeksticker die begint met de dag waarop je begint met het innemen van de tabletten. Bijvoorbeeld: als je op woensdag begint, gebruik je de weeksticker die met ‘woe’ begint. Zorg ervoor dat de eerste dag boven de tablet met ‘1’ zit. Boven elke tablet staat nu een dag aangegeven. Je kunt daardoor zien of je die dag je pil hebt ingenomen. Volg de richting van de pijl op de strip totdat alle 28 tabletten zijn ingenomen.

Gewoonlijk krijg je je zogenaamde onttrekkingsbloeding op de dagen dat je de laatste 2 werkzame (donkerrode) of de 2 niet-werkzame (witte) tabletten (placebotabletten) inneemt. Begin zonder pauze met een volgende strip, dus direct de dag nadat je de laatste tablet hebt ingenomen van de vorige verpakking, ook als je bloeding nog niet voorbij is. Dit betekent dat je met de volgende strip moet beginnen op dezelfde dag van de week als je huidige strip en dat de onttrekkingsbloeding elke maand op dezelfde dagen van de week zal vallen.

Als je Qlaira op deze manier gebruikt, ben je ook tegen zwangerschap beschermd tijdens de 2 dagen dat je een niet-werkzame tablet gebruikt.

Wanneer je begint met de eerste strip Qlaira hangt af van jouw persoonlijke situatie. Zie onderstaande mogelijkheden.

 

Situatie 1: Je hebt de afgelopen maand geen anticonceptiepil gebruikt.

Begin met Qlaira op de eerste dag van de cyclus (de eerste dag van je menstruatie).

 

Situatie 2: Overschakeling van een andere combinatiepil, anticonceptiering of anticonceptiepleister

Begin met Qlaira op de dag nadat je de laatste werkzame tablet (de laatste tablet met werkzame bestanddelen) van je vorige pil hebt ingenomen. Begin, als je overschakelt van een gecombineerde vaginale anticonceptiering of anticonceptiepleister, op de dag van verwijdering, of volg het advies van je arts.

 

Situatie 3: Overschakeling van Cerazette

Je kunt van de ene op de andere dag overschakelen van Cerazette op Qlaira, maar je moet de eerste 9 dagen wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

 

Situatie 4: Overschakeling van de prikpil, het anticonceptiestaafje of hormoonspiraaltje

Begin met Qlaira wanneer je anders de volgende injectie (prikpil) zou krijgen of op de dag waarop het staafje of spiraaltje wordt verwijderd. Je moet de eerste 9 dagen echter wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

 

Situatie 5: Na een bevalling.

Als je bent bevallen, kunt u na 21 tot 28 dagen met Qlaira beginnen. Als je na dag 28 begint, moet u de eerste 9 dagen dat je Qlaira gebruikt een zogenaamde barrièremethode (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken. Als je na een bevalling gemeenschap hebt gehad voordat je (weer) met Qlaira bent begonnen, moet het eerst zeker zijn dat je niet zwanger bent of moet je wachten tot je volgende menstruatie.

Als je borstvoeding geeft en een hormonale anticonceptiemethode wilt, wordt in principe een oestrogeenvrije anticonceptiemethode aanbevolen, zoals Cerazette, Implanon NXT, Depo-Provera, Sayana, Mirena of Kyleena. Deze middelen hebben namelijk geen negatieve invloed op de kwaliteit en kwantiteit van de borstvoeding of de ontwikkeling van de baby.


Situatie 6
: Na een miskraam of abortus.

Volg het advies van je arts.

Nee, je kunt met Qlaira je menstruatie niet uitstellen of overslaan als je niet ongesteld wilt worden. Ook kun je de stopweek niet verplaatsen.

Nee, je kunt met Qlaira de begindag van je menstruatie niet verschuiven.

Als je onverwacht bloedverlies hebt, blijf dan in ieder geval je tabletten innemen. Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 10–18% van de vrouwen die Qlaira gebruikten, tussentijds bloedverlies heeft. Met alle pillen kan in de eerste paar maanden soms onverwacht bloedverlies optreden (spotting of doorbraakbloeding). Je kunt dan misschien niet zonder tampon of maandverband. Het onregelmatige bloedverlies houdt meestal op als je lichaam eenmaal gewend geraakt is aan Qlaira (na ongeveer 3 strips). Als het langer duurt, erger wordt of weer opnieuw begint, moet je contact opnemen met je arts.

Als je alle tabletten correct hebt ingenomen, geen last hebt gehad van overgeven en ook geen andere geneesmiddelen hebt gebruikt, kun je gerust met de volgende strip verdergaan. Het is dan onwaarschijnlijk dat je zwanger bent. Uit dagboeken die vrouwen tijdens een klinisch onderzoek met Qlaira hebben bijgehouden, blijkt dat het niet ongewoon is dat je na dag 26 geen bloeding krijgt (waargenomen bij 15% van de pilcyclussen).

Als de verwachte bloeding echter twee keer achter elkaar uitblijft, kun je zwanger zijn. Neem meteen contact op met je arts. Ga niet verder met de volgende strip Qlaira voordat je arts heeft vastgesteld dat je niet zwanger bent.

Je kunt met Qlaira stoppen wanneer je maar wilt. Als je niet zwanger wilt raken, vraag dan aan je arts om advies met betrekking tot andere betrouwbare methoden van anticonceptie. Je kunt je alvast voorbereiden op het gesprek met je arts door de informatie op deze website te lezen. Als je stopt omdat je zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat je een natuurlijke menstruatie hebt gehad voordat je probeert in verwachting te raken. Je kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

Als je stopt met Qlaira omdat je zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat je een natuurlijke menstruatie hebt gehad voordat je probeert in verwachting te raken. Je kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

Zoals alle geneesmiddelen kan Qlaira bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Voor een uitgebreid overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen klik hier.

Qlaira heeft de volgende eigenschappen:

 • Dagelijks
 • Je kunt je menstruatie niet overslaan, uitstellen of verschuiven
 • Je moet elke dag aan je anticonceptie denken
 • Dagelijkse pieken en dalen in de hormoonafgifte
 • Zelf innemen
 • Nabootsen natuurlijke hormonale schommelingen
 • Eén van de hormonen wordt omgezet naar lichaamseigen oestrogeen
 • Geen stopweek

Je gebruikt Qlaira door elke dag een pil te slikken. In één pilstrip zitten verschillend gekleurde tabletten met elk een andere samenstelling. Het is daarom belangrijk dat je de juiste kleur tablet op de juiste dag inneemt:

 • 2 donkergele tabletten met elk 3 milligram estradiolvaleraat
 • 5 middelrode tabletten met elk 2 milligram dienogest en 2 milligram estradiolvaleraat
 • 17 lichtgele tabletten met elk 3 milligram dienogest en 2 milligram estradiolvaleraat
 • 2 donkerrode tabletten met elk 1 milligram estradiolvaleraat
 • 2 witte tabletten zonder werkzame stof (placebo)

Als je Qlaira bent vergeten, volg dan de instructies: pil vergeten. Als je vaker je pil vergeet omdat je hier dagelijks aan moet denken, bedenk dan dat er ook niet-dagelijkse anticonceptiemethoden beschikbaar zijn.

Zowel onderzoek als praktijkervaring leert dat Qlaira een effectieve anticonceptiemethode is, op voorwaarde dat je de pil op de juiste manier inneemt. Alle hormonale anticonceptiemiddelen zijn betrouwbaar. Geen enkele vorm van anticonceptie is 100% betrouwbaar en voor alle anticonceptiemethoden geldt dat ze pas effectief kunnen zijn als ze correct en op het juiste moment worden ingenomen, gebruikt of toegediend.

Als je binnen 3-4 uur na het innemen van een Qlaira-tablet moet overgeven, of ernstige diarree krijgt, moet je zo snel mogelijk de volgende tablet innemen. Er is dan namelijk een kans dat de werkzame stoffen niet volledig in het lichaam worden opgenomen. Deze situatie is vergelijkbaar met het vergeten van een tablet. Indien mogelijk neem je de volgende tablet binnen 12 uur na het tijdstip waarop je normaal je pil inneemt. Als dit niet mogelijk is, of als de 12 uur al voorbij zijn, kun je het beste op de volgende link klikken en de instructies volgen: pil vergeten

 

Als je vaker last hebt van overgeven of diarree, bedenk dan dat er anticonceptiemethoden zijn waarbij dit geen invloed heeft op de werking:

Past je huidige anticonceptie nog bij je?

Niet zeker over je huidige methode?

Dan past een andere anticonceptiemethode misschien beter bij je. Zo zijn er verschillende methoden waarbij je niet elke dag aan je anticonceptie hoeft te denken. Dat scheelt weer stress. Je huisarts kan je hier meer over vertellen.