Qlaira

Qlaira is een anticonceptiepil waarmee je zwangerschap kunt voorkomen. In dit type pil zitten 2 verschillende hormonen. Het wordt daarom ook wel een combinatiepil genoemd. Deze anticonceptiepil is qua samenstelling anders dan de meeste combinatiepillen, omdat één van de hormonen in Qlaira wordt omgezet in een lichaamseigen hormoon.

De hormonen in dit type pil zijn:

 • Dienogest (een progestageen)
 • Estradiolvaleraat (een oestrogeen dat in je lichaam wordt omgezet naar lichaamseigen oestrogeen)

Het is een zogenaamde vierfasenpil. Dit betekent dat de pillen in de strip 4 verschillende samenstellingen hebben, herkenbaar aan de kleur. Ook zitten er 2 witte placebotabletten in iedere pilstrip. Door de wisselende samenstelling van de pillen wordt de natuurlijke verandering van hormonen tijdens een menstruatiecyclus nagebootst.

Hoe gebruik je Qlaira?

In één pilstrip zitten:

 • 2 donkergele tabletten met elk 3000 microgram estradiolvaleraat
 • 5 middelrode tabletten met elk 2000 microgram dienogest en 2000 microgram estradiolvaleraat
 • 17 lichtgele tabletten met elk 3000 microgram dienogest en 2000 microgram estradiolvaleraat
 • 2 donkerrode tabletten met elk 1000 microgram estradiolvaleraat
 • 2 witte tabletten zonder werkzame stof (placebo)

Het is belangrijk dat je de tablet met de juiste kleur op het juiste moment slikt. Het is met dit type anticonceptiepil niet mogelijk om je menstruatie uit te stellen of verschuiven.

De bijwerkingen van Qlaira

Zoals alle geneesmiddelen, kan deze anticonceptiepil bijwerkingen veroorzaken. Dit betekent niet dat iedereen deze bijwerkingen krijgt. De meest voorkomende bijwerkingen vind je in de onderstaande tabel. Raadpleeg de bijsluiter voor een overzicht van alle bijwerkingen. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat je een hoger risico loopt om trombose te krijgen als je een combinatiepil gebruikt.

Toevoegen aan vergelijking Verwijder eerst een product in je vergelijk-lijst alvorens je dit product kunt toevoegen. Dit product is al toegevoegd aan je vergelijk-lijst

Bijwerkingen

Vaak (tussen de 1 en 10% van de gebruiksters)

Spijsvertering: gewichtstoename.
Zenuwstelstel:
hoofdpijn.
Maag en darmen: buikpijn, misselijkheid.
Huid: acne.
Borsten en geslachtsorganen: uitblijven van de bloeding, pijnlijke borsten, pijnlijke bloedingen, onregelmatig bloedverlies (zwaar, onregelmatig bloedverlies).


Veelgestelde vragen

Ga naar alle vragen
 • Heeft Qlaira bijwerkingen?

  Zoals alle geneesmiddelen kan Qlaira bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Voor een uitgebreid overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen klik hier.

 • Kan ik met Qlaira mijn menstruatie uitstellen?

  Nee, dat is niet mogelijk.

 • Wanneer en hoe slik ik de Qlaira pil?

  Een strip Qlaira bevat 28 tabletten. Bij iedere tablet staat aangegeven op welke dag die moet worden ingenomen. Neem de tabletten elke dag op dezelfde tijd in, zonodig met wat water.

  Haal de tabletten niet door elkaar
  Neem de eerste 26 dagen elke dag een gekleurde tablet in en de laatste 2 dagen elke dag een witte tablet. Daarna moet je direct met een nieuwe strip beginnen. Er is dus geen stopperiode tussen twee strips. Vanwege de verschillende samenstelling van de tabletten is het noodzakelijk om met de eerste tablet links bovenaan te beginnen én om de tabletten elke dag in te nemen. Volg de richting van de pijlen op de strip voor de juiste volgorde van inname.

  Voorbereiding van de strip
  Om bij te kunnen houden of je je pil die dag hebt ingenomen, krijg je bij elke strip Qlaira 7 stickers, elk met de 7 dagen van de week erop. Kies de weeksticker die begint met de dag waarop je begint met het innemen van de tabletten. Bijvoorbeeld: als je op woensdag begint, gebruik je de weeksticker die met ‘woe’ begint. Zorg ervoor dat de eerste dag boven de tablet met ‘1’ zit.
  Boven elke tablet staat nu een dag aangegeven. Je kunt daardoor zien of je die dag je pil hebt ingenomen. Volg de richting van de pijl op de strip totdat alle 28 tabletten zijn ingenomen.

  Gewoonlijk krijg je je zogenaamde onttrekkingsbloeding op de dagen dat je de laatste 2 werkzame (donkerrode) of de 2 niet-werkzame (witte) tabletten (placebotabletten) inneemt. Begin zonder pauze met een volgende strip, dus direct de dag nadat je de laatste tablet hebt ingenomen van de vorige verpakking, ook als je bloeding nog niet voorbij is. Dit betekent dat je met de volgende strip moet beginnen op dezelfde dag van de week als je huidige strip en dat de onttrekkingsbloeding elke maand op dezelfde dagen van de week zal vallen.

  Als je Qlaira op deze manier gebruikt, ben je ook tegen zwangerschap beschermd tijdens de 2 dagen dat je een niet-werkzame tablet gebruikt.
  Je kunt met Qlaira je menstruatie niet overslaan als je niet ongesteld wilt worden. Ook kun je de stopweek niet verplaatsen.

 • Wanneer mag ik Qlaira niet gebruiken?

  In de hierna genoemde situaties mag je geen Qlaira gebruiken. Als één van deze situaties op jou van toepassing is, moet je dit aan je arts vertellen voordat je met Qlaira begint. Je arts raadt je dan misschien een ander type pil aan of een heel andere (niet-hormonale) methode van anticonceptie.

  • Als je een bloedstolsel in een bloedvat van de benen (diepe veneuze trombose, DVT), de longen (longembolie, PE) of ander orgaan hebt, of dit in het verleden hebt gehad.
  • Als je weet dat je een stoornis hebt die je bloedstolling beïnvloedt – bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine III-deficiëntie, factor V-Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden.
  • Als je geopereerd moet worden of je bent gedurende lange tijd niet op de been.
  • Als je ooit een hartaanval of beroerte hebt gehad.
  • Als je angina pectoris (een aandoening die hevige pijn in de borst veroorzaakt en een eerste verschijnsel van een hartaanval kan zijn) of een transiënte ischemische aanval hebt (TIA – voorbijgaande symptomen van een beroerte), of dit ooit hebt gehad.
  • Als je een van de volgende ziektes hebt, die het risico op een bloedstolsel in je slagaderen kunnen verhogen:
   • ernstige diabetes (suikerziekte) met beschadiging van bloedvaten
   • ernstig verhoogde bloeddruk
   • een ernstig verhoogd vetgehalte in je bloed (cholesterol of triglyceriden)
   • een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd
  • Als je een type migraine dat ‘migraine met aura’ wordt genoemd hebt, of dit hebt gehad.
  • Als je een leveraandoening hebt en de werking van je lever nog niet normaal is (of dit in het verleden hebt gehad).
  • Als je een gezwel in de lever hebt (of dit in het verleden hebt gehad).
  • Als je borstkanker of kanker van de geslachtsorganen hebt (of dit in het verleden hebt gehad), of als er een vermoeden is dat je dat hebt.
  • Als je bloedverlies uit je vagina hebt waarvan de oorzaak niet duidelijk is.
  • Als je allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Dit kan jeuk, huiduitslag of zwelling veroorzaken.

  Mocht een van de genoemde situaties ontstaan terwijl je Qlaira al gebruikt, dan moet je onmiddellijk stoppen en contact opnemen met je arts. Gebruik in de tussentijd een andere, niet-hormonale anticonceptiemethode.

Ga naar alle vragen