Qlaira

Qlaira® (dienogest / estradiolvaleraat)

Qlaira is een anticonceptiepil die wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen. Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten, zoals Qlaira, worden ‘combinatiepillen’ genoemd. Qlaira is qua samenstelling anders dan de meeste combinatiepillen, omdat één van de hormonen in Qlaira na verwerking in je lichaam gelijk is aan het hormoon dat je zelf van nature produceert in jouw lichaam. De twee verschillende hormonen in Qlaira heten dienogest (een progestageen) en estradiolvaleraat (een oestrogeen dat in je lichaam wordt omgezet naar lichaamseigen oestrogeen). Het is een zogenaamde vierfasenpil. Dit betekent dat de pillen in de strip vier verschillende samenstellingen hebben, herkenbaar aan de kleur. Door de wisselende samenstelling van de vierfasenpil wordt de natuurlijke verandering van de hormonen tijdens een cyclus nagebootst.De hoeveelheid progestageen en oestrogeen is in elke fase anders. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk de natuurlijke cyclus na te bootsen.

Een strip Qlaira bevat 28 tabletten met 5 verschillende kleuren. Elke kleur heeft een andere samenstelling. Het is daarom belangrijk dat je de juiste tablet op de juiste dag inneemt:

 • 2 donkergele tabletten met elk 3 milligram estradiolvaleraat
 • 5 middelrode tabletten met elk 2 milligram dienogest en 2 milligram estradiolvaleraat
 • 17 lichtgele tabletten met elk 3 milligram dienogest en 2 milligram estradiolvaleraat
 • 2 donkerrode tabletten met elk 1 milligram estradiolvaleraat
 • 2 witte tabletten zonder werkzame stof (placebo)

Om de kans op het vergeten van de pil zo klein mogelijk te maken, kan het helpen om een vast tijdstip aan te houden voor het slikken van de pil. Een combinatiepil als Qlaira biedt betrouwbare bescherming tegen zwangerschap, op voorwaarde dat de pil correct wordt ingenomen, zonder dat je een pil vergeet en zonder dat je de tabletten door elkaar haalt. Je moet de juiste kleuren op de juiste dag gebruiken om de betrouwbaarheid te kunnen garanderen. Het is met Qlaira niet mogelijk om je menstruatie uit te stellen of te verplaatsen.

Zoals alle geneesmiddelen kan Qlaira bijwerkingen veroorzaken hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van Qlaira kun je vinden in de onderstaande tabel. Raadpleeg de bijsluiter voor een overzicht van alle bijwerkingen. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat Qlaira een combinatiemethode is. Als je een combinatiemethode zoals Qlaira gebruikt, heb je een hoger risico om trombose te krijgen dan als je geen combinatiemethode gebruikt. Hier kun je meer lezen over trombose.

Toevoegen aan vergelijking Verwijder eerst een product in je vergelijk-lijst alvorens je dit product kunt toevoegen. Dit product is al toegevoegd aan je vergelijk-lijst

Eigenschappen

 • Dagelijks
 • Je kunt je menstruatie niet overslaan, uitstellen of verschuiven
 • Je moet elke dag aan je anticonceptie denken
 • Dagelijkse pieken en dalen in de hormoonafgifte
 • Zelf innemen
 • Nabootsen natuurlijke hormonale schommelingen
 • Je moet goed opletten dat je de juiste kleur op de juiste dag gebruikt
 • Één van de hormonen wordt omgezet naar lichaamseigen oestrogeen

Bijwerkingen

Vaak (tussen de 1 en 10% van de gebruiksters)

Spijsvertering: gewichtstoename.
Zenuwstelstel:
hoofdpijn.
Maag en darmen: buikpijn, misselijkheid.
Huid: acne.
Borsten en geslachtsorganen: uitblijven van de bloeding, pijnlijke borsten, pijnlijke bloedingen, onregelmatig bloedverlies (zwaar, onregelmatig bloedverlies).


Veelgestelde vragen

Ga naar alle vragen
 • Ik ben de pil vergeten, wat nu?

  Klik op deze link en volg de instructies: pil vergeten. Als je vaker je pil vergeet omdat je hier dagelijks aan moet denken, bedenk dan dat er ook niet-dagelijkse anticonceptiemethoden beschikbaar zijn.

 • Heeft Qlaira bijwerkingen?

  Zoals alle geneesmiddelen kan Qlaira bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Voor een uitgebreid overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen klik hier.

 • Kan ik met Qlaira mijn menstruatie uitstellen?

  Nee, dat is niet mogelijk.

 • Wanneer en hoe slik ik de Qlaira pil?

  Een strip Qlaira bevat 28 tabletten. Bij iedere tablet staat aangegeven op welke dag die moet worden ingenomen. Neem de tabletten elke dag op dezelfde tijd in, zonodig met wat water.

  Haal de tabletten niet door elkaar
  Neem de eerste 26 dagen elke dag een gekleurde tablet in en de laatste 2 dagen elke dag een witte tablet. Daarna moet je direct met een nieuwe strip beginnen. Er is dus geen stopperiode tussen twee strips. Vanwege de verschillende samenstelling van de tabletten is het noodzakelijk om met de eerste tablet links bovenaan te beginnen én om de tabletten elke dag in te nemen. Volg de richting van de pijlen op de strip voor de juiste volgorde van inname.

  Voorbereiding van de strip
  Om bij te kunnen houden of je je pil die dag hebt ingenomen, krijg je bij elke strip Qlaira 7 stickers, elk met de 7 dagen van de week erop. Kies de weeksticker die begint met de dag waarop je begint met het innemen van de tabletten. Bijvoorbeeld: als je op woensdag begint, gebruik je de weeksticker die met ‘woe’ begint. Zorg ervoor dat de eerste dag boven de tablet met ‘1’ zit.
  Boven elke tablet staat nu een dag aangegeven. Je kunt daardoor zien of je die dag je pil hebt ingenomen. Volg de richting van de pijl op de strip totdat alle 28 tabletten zijn ingenomen.

  Gewoonlijk krijg je je zogenaamde onttrekkingsbloeding op de dagen dat je de laatste 2 werkzame (donkerrode) of de 2 niet-werkzame (witte) tabletten (placebotabletten) inneemt. Begin zonder pauze met een volgende strip, dus direct de dag nadat je de laatste tablet hebt ingenomen van de vorige verpakking, ook als je bloeding nog niet voorbij is. Dit betekent dat je met de volgende strip moet beginnen op dezelfde dag van de week als je huidige strip en dat de onttrekkingsbloeding elke maand op dezelfde dagen van de week zal vallen.

  Als je Qlaira op deze manier gebruikt, ben je ook tegen zwangerschap beschermd tijdens de 2 dagen dat je een niet-werkzame tablet gebruikt.
  Je kunt met Qlaira je menstruatie niet overslaan als je niet ongesteld wilt worden. Ook kun je de stopweek niet verplaatsen.

 • Wanneer mag ik Qlaira niet gebruiken?

  In de hierna genoemde situaties mag je geen Qlaira gebruiken. Als één van deze situaties op jou van toepassing is, moet je dit aan je arts vertellen voordat je met Qlaira begint. Je arts raadt je dan misschien een ander type pil aan of een heel andere (niet-hormonale) methode van anticonceptie.

  • Als je een bloedstolsel in een bloedvat van de benen (diepe veneuze trombose, DVT), de longen (longembolie, PE) of ander orgaan hebt, of dit in het verleden hebt gehad.
  • Als je weet dat je een stoornis hebt die je bloedstolling beïnvloedt – bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine III-deficiëntie, factor V-Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden.
  • Als je geopereerd moet worden of je bent gedurende lange tijd niet op de been.
  • Als je ooit een hartaanval of beroerte hebt gehad.
  • Als je angina pectoris (een aandoening die hevige pijn in de borst veroorzaakt en een eerste verschijnsel van een hartaanval kan zijn) of een transiënte ischemische aanval hebt (TIA – voorbijgaande symptomen van een beroerte), of dit ooit hebt gehad.
  • Als je een van de volgende ziektes hebt, die het risico op een bloedstolsel in je slagaderen kunnen verhogen:
   • ernstige diabetes (suikerziekte) met beschadiging van bloedvaten
   • ernstig verhoogde bloeddruk
   • een ernstig verhoogd vetgehalte in je bloed (cholesterol of triglyceriden)
   • een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd
  • Als je een type migraine dat ‘migraine met aura’ wordt genoemd hebt, of dit hebt gehad.
  • Als je een leveraandoening hebt en de werking van je lever nog niet normaal is (of dit in het verleden hebt gehad).
  • Als je een gezwel in de lever hebt (of dit in het verleden hebt gehad).
  • Als je borstkanker of kanker van de geslachtsorganen hebt (of dit in het verleden hebt gehad), of als er een vermoeden is dat je dat hebt.
  • Als je bloedverlies uit je vagina hebt waarvan de oorzaak niet duidelijk is.
  • Als je allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Dit kan jeuk, huiduitslag of zwelling veroorzaken.

  Mocht een van de genoemde situaties ontstaan terwijl je Qlaira al gebruikt, dan moet je onmiddellijk stoppen en contact opnemen met je arts. Gebruik in de tussentijd een andere, niet-hormonale anticonceptiemethode.

Ga naar alle vragen