Trigynon

Trigynon is een anticonceptiepil waarmee je zwangerschap kunt voorkomen. In dit type pil zitten 2 verschillende hormonen. Het wordt daarom ook wel een combinatiepil genoemd. De hormonen in dit type pil zijn:

 • Levonorgestrel (een progestageen)
 • Ethinylestradiol (een oestrogeen)

Het is een zogenaamde driefasenpil. Dit betekent dat de pillen in de strip drie verschillende samenstellingen hebben, te herkennen aan de kleur. Door de wisselende samenstelling wordt de natuurlijke verandering van de hormonen tijdens de menstruatiecyclus nagebootst. De hoeveelheid progestageen wordt verhoogd bij de overgang van de eerste naar de tweede fase en van de tweede naar de derde fase.

Hoe gebruik je Trigynon?

Je slikt 3 weken lang elke dag een pil. Daarna heb je een stopweek en word je ongesteld. Ook in de stopweek ben je beschermd tegen zwangerschap. Trigynon bevat 3 verschillend gekleurde tabletten met elk een andere samenstelling. Het is daarom belangrijk dat je de juiste kleur tablet op de juiste dag inneemt:

 • 6 bruine tabletten met 50 microgram levonorgestrel en 30 microgram ethinylestradiol
 • 5 witte tabletten met 75 microgram levonorgestrel en 40 microgram ethinylestradiol
 • 10 gele tabletten met 125 microgram levonorgestrel en 30 microgram ethinylestradiol

Je kunt met dit type pil de stopweek en dus je menstruatie een keer overslaan. Dit doe je door na de vorige pilstrip meteen de 10 gele tabletten van een nieuwe strip te gebruiken of één fasepil te gebruiken indien je je menstruatie langer dan 10 dagen uit wilt stellen. Ook is het met dit type anticonceptiepil mogelijk om de stopweek te verschuiven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je op vakantie gaat.

De bijwerkingen van Trigynon

Zoals alle geneesmiddelen, kan deze anticonceptiepil bijwerkingen veroorzaken. Dit betekent niet dat iedereen deze bijwerkingen krijgt. De meest voorkomende bijwerkingen vind je in de onderstaande tabel. Raadpleeg de bijsluiter voor een overzicht van alle bijwerkingen. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat je een hoger risico hebt om trombose te krijgen als je een combinatiepil gebruikt.

Toevoegen aan vergelijking Verwijder eerst een product in je vergelijk-lijst alvorens je dit product kunt toevoegen. Dit product is al toegevoegd aan je vergelijk-lijst

Bijwerkingen

Vaak (tussen de 1 en 10% van de gebruiksters)

Spijtvertering: gewichtstoename.
Psychische stoornissen:
depressieve stemming, stemmingsverandering.
Zenuwstelsel: hoofdpijn.
Maag en darmen: misselijkheid, buikpijn.
Borsten en geslachtsorganen: pijn in de borsten, gevoelige borsten.


Veelgestelde vragen

Ga naar alle vragen
 • Wat gebeurt er als ik Trigynon ben vergeten?

  Als je Trigynon bent vergeten, volg dan de instructies: pil vergeten.

  Als je vaker je pil vergeet omdat je hier dagelijks aan moet denken, bedenk dan dat er ook niet-dagelijkse anticonceptiemethoden beschikbaar zijn.

 • Heeft Trigynon bijwerkingen?

  Zoals alle geneesmiddelen kan Trigynon bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Voor een uitgebreid overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen klik hier.

 • Kan ik met Trigynon mijn menstruatie uitstellen?

  Ja, je kunt met Trigynon incidenteel je menstruatie uitstellen. Dit kan op de volgende manieren:

  1. Aan het einde van de strip Trigynon ga je zonder tabletvrije periode door met de 10 gele tabletten van een nieuwe strip (de laatste fase).
  2. Als je je menstruatie langer dan 10 dagen uit wilt stellen, kun je je arts vragen om een strip van een één fasepil met oestrogeen (ethinylestradiol) en hetzelfde progestageen hormoon (levonorgestrel).
  3. De tabletten van een één fasepil bevatten allemaal dezelfde hoeveelheid hormonen en hebben ongeveer dezelfde samenstelling als de tabletten van de laatste fase van de Trigynon strip. Na de strip Trigynon ga je zonder tabletvrije periode door met de tabletten van de één fasepil. Je kunt deze strip eenmaal gebruiken, of eerder stoppen als je dat wilt.
  4. Aan het einde van de strip ga je zonder tabletvrije periode door met de eerste (bruine) tablet van een nieuwe strip Trigynon. Je kunt deze strip helemaal gebruiken, of eerder stoppen als je dat wilt. Deze manier geeft echter de grootste kans op spotting of een doorbraakbloeding.

  Voor alle manieren geldt:

  • Des te langer je de menstruatie uitstelt, des te groter de kans op spotting of een doorbraakbloeding wordt
  • Na de laatste tablet houd je, zoals gebruikelijk, een tabletvrije periode van 7 dagen en begin je daarna weer met een nieuwe strip Trigynon.
  • Tijdens het uitstellen van de menstruatie blijf je beschermd tegen zwangerschap.
 • Wanneer en hoe slik ik de Trigynon pil?

  Neem de Trigynon-tabletten elke dag ongeveer op dezelfde tijd in, zo nodig met wat water. De Trigynon-strip bevat 21 tabletten in drie verschillende kleuren, elk met een andere samenstelling. De drie verschillende gekleurde tabletten zitten op volgorde. Om na te kunnen gaan of je een bepaalde tablet wel of niet hebt ingenomen, is het belangrijk te weten op welke dag van de week je bent begonnen met de strip.

  Om de dagelijkse inname van de pil te kunnen controleren, krijg je bij elke strip Trigynon zeven weekstickers met de verschillende startdagen van de week erop. Afhankelijk van de dag van de week dat je met de tabletten begint, moet je de bijpassende sticker gebruiken. Bijvoorbeeld: als je op woensdag begint, gebruik je de weeksticker die met ‘woe’ begint. Plak de weeksticker bovenaan de Trigynon-strip waar staat geschreven ‘Plaats hier de weeksticker’ zodanig dat de eerste dag zich bevindt boven de tablet met het roodgekleurde vakje ‘Start’. Boven elke tablet staat nu een dag aangegeven. Je kunt daardoor controleren of je een pil hebt ingenomen op een bepaalde dag.

  Volg de richting van de pijlen op de strip tot je alle 21 tabletten hebt ingenomen. Daarna neem je 7 dagen geen tablet. In de loop van deze 7 dagen hoort een bloeding te beginnen (de zogenaamde onttrekkingsbloeding). Deze begint gewoonlijk op de 2e f 3e dag na de laatste tablet Trigynon. Begin op de 8e dag met de volgende strip, ongeacht of de bloeding dan al voorbij is of niet. Dit betekent dat je steeds op dezelfde dag van de week met een volgende strip begint, en ook dat de onttrekkingsbloeding elke maand ongeveer op dezelfde dagen valt.

  Als je Trigynon op deze manier gebruikt, ben je ook tijdens de 7 dagen dat je geen tablet neemt beschermd tegen zwangerschap.

 • Wanneer mag ik Trigynon niet gebruiken?

  In de hierna genoemde situaties mag je geen Trigynon gebruiken. Als één van deze situaties op jou van toepassing is, moet je dit aan je arts vertellen voordat je met Trigynon begint. Je arts raadt je dan misschien een ander type pil aan of een heel andere (niet-hormonale) methode van anticonceptie.

  • Als je een bloedstolsel in een bloedvat van de benen (diepe veneuze trombose, DVT), de longen (longembolie, PE) of ander orgaan hebt, of dit in het verleden hebt gehad.
  • Als je weet dat je een stoornis hebt die je bloedstolling beïnvloedt – bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine III-deficiëntie, factor V-Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden.
  • Als je geopereerd moet worden of je bent gedurende lange tijd niet op de been.
  • Als je ooit een hartaanval of beroerte hebt gehad.
  • Als je angina pectoris (een aandoening die hevige pijn in de borst veroorzaakt en een eerste verschijnsel van een hartaanval kan zijn) of een transiënte ischemische aanval hebt (TIA – voorbijgaande symptomen van een beroerte), of dit ooit hebt gehad.
  • Als je een van de volgende ziektes hebt, die het risico op een bloedstolsel in uw slagaderen kunnen verhogen:
   • ernstige diabetes (suikerziekte) met beschadiging van bloedvaten
   • ernstig verhoogde bloeddruk
   • een ernstig verhoogd vetgehalte in je bloed (cholesterol of triglyceriden)
   • een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd
  • Als je een type migraine dat ‘migraine met aura’ wordt genoemd hebt (of hebt gehad).
  • Als je een ernstige leveraandoening of geelzucht hebt, of in het verleden hebt gehad.
  • Als je borstkanker, leverkanker of kanker aan de geslachtsorganen hebt, of in het verleden hebt gehad.
  • Als je ongewone bloedingen uit de vagina hebt, waarvan de oorzaak niet is vastgesteld.
  • Als je allergisch (overgevoelig) bent voor ethinylestradiol of levonorgestrel, of voor één van de andere bestanddelen van Trigynon.
  • Als je hepatitis C hebt en hiervoor geneesmiddelen met ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir, glecaprevir/pibrentasvir en sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir gebruikt.

  Mocht een van de genoemde situaties ontstaan terwijl je Trigynon al gebruikt, dan moet je onmiddellijk stoppen en contact opnemen met je arts. Gebruik in de tussentijd een andere, niet-hormonale anticonceptiemethode.

Ga naar alle vragen