Trigynon

Trigynon® (levonorgestrel / ethinylestradiol)

Trigynon is een anticonceptiepil die wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen. Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten, zoals Trigynon, worden ‘combinatiepillen’ genoemd. De twee verschillende hormonen in Trigynon zijn levonorgestrel (een progestageen) en ethinylestradiol (een oestrogeen). Het is een zogenaamde driefasenpil. Dit betekent dat de pillen in de strip drie verschillende samenstellingen hebben, herkenbaar aan de kleur. Door de wisselende samenstelling van de driefasenpil wordt de natuurlijke verandering van de hormonen tijdens een cyclus nagebootst. Trigynon bevat 3 verschillend gekleurde tabletten met elk een andere samenstelling, het is daarom belangrijk dat je de juiste kleur tablet op de juiste dag inneemt:

 • 6 bruine tabletten met 50 microgram levonorgestrel en 30 microgram ethinylestradiol
 • 5 witte tabletten met 75 microgram levonorgestrel en 40 microgram ethinylestradiol
 • 10 gele tabletten met 125 microgram levonorgestrel en 30 microgram ethinylestradiol

Een combinatiepil biedt betrouwbare bescherming tegen zwangerschap, op voorwaarde dat de pil correct wordt ingenomen, zonder dat een pil wordt vergeten.

Om de kans op het vergeten van de pil zo klein mogelijk te maken, kan het helpen om een vast tijdstip aan te houden voor het slikken van de pil. De combinatiepillen met 21 pillen per strip, zoals Trigynon, slik je gedurende 3 weken en daarna heb je een stopweek. In de stopweek ben je ongesteld. Ook in de stopweek ben je beschermd tegen zwangerschap. Je kunt met deze pillen je stopweek en dus je ongesteldheid overslaan, door meteen na de vorige strip de 10 gele tabletten van een nieuwe strip te gebruiken, een eenfase-pil te gebruiken of door te gaan met de eerste pil van een nieuwe strip. Ook het verschuiven van de stopweek, bijvoorbeeld omdat je op vakantie gaat, is mogelijk met de combinatiepillen met 21 pillen per strip.

Zoals alle geneesmiddelen kan Trigynon bijwerkingen veroorzaken hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van Trigynon kun je vinden in de onderstaande tabel. Raadpleeg de bijsluiter voor een overzicht van alle bijwerkingen. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat Trigynon een combinatiemethode is. Als je een combinatiemethode zoals Trigynon gebruikt, heb je een hoger risico om trombose te krijgen dan als je geen combinatiemethode gebruikt. Hier kun je meer lezen over trombose.

Toevoegen aan vergelijking Verwijder eerst een product in je vergelijk-lijst alvorens je dit product kunt toevoegen. Dit product is al toegevoegd aan je vergelijk-lijst

Eigenschappen

 • Dagelijks
 • Je kunt je menstruatie overslaan, uitstellen of verschuiven
 • Je moet elke dag aan je anticonceptie denken
 • Dagelijkse pieken en dalen in de hormoonafgifte
 • Zelf innemen
 • Nabootsen natuurlijke hormonale schommelingen
 • Je moet goed opletten dat je de juiste kleur op de juiste dag gebruikt

Bijwerkingen

Vaak (tussen de 1 en 10% van de gebruiksters)

Spijtvertering: gewichtstoename.
Psychische stoornissen:
depressieve stemming, stemmingsverandering.
Zenuwstelsel: hoofdpijn.
Maag en darmen: misselijkheid, buikpijn.
Borsten en geslachtsorganen: pijn in de borsten, gevoelige borsten.


Veelgestelde vragen

Ga naar alle vragen
 • Ik ben de pil vergeten, wat nu?

  Klik op deze link en volg de instructies: pil vergeten
  Als je vaker je pil vergeet omdat je hier dagelijks aan moet denken, bedenk dan dat er ook niet-dagelijkse anticonceptiemethoden beschikbaar zijn.

 • Heeft Trigynon bijwerkingen?

  Zoals alle geneesmiddelen kan Trigynon bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Voor een uitgebreid overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen klik hier.

 • Kan ik met Trigynon mijn menstruatie uitstellen?

  Ja, je kunt incidenteel je menstruatie uitstellen. Met Trigynon zijn hiervoor enkele mogelijkheden:

  1. Aan het einde van de strip Trigynon ga je zonder tabletvrije periode door met de 10 gele tabletten van een nieuwe strip (de laatste fase).
  2. Als je je menstruatie langer dan 10 dagen uit wilt stellen, kun je je arts vragen om een strip van een éénfasepil met oestrogeen (ethinylestradiol) en hetzelfde progestageen hormoon (levonorgestrel).
  3. De tabletten van een éénfasepil bevatten allemaal dezelfde hoeveelheid hormonen en hebben ongeveer dezelfde samenstelling als de tabletten van de laatste fase van de Trigynon strip. Na de strip Trigynon ga je zonder tabletvrije periode door met de tabletten van de éénfase-pil. Je kunt deze strip eenmaal gebruiken, of eerder stoppen als je dat wilt.
  4. Aan het einde van de strip ga je zonder tabletvrije periode door met de eerste (bruine) tablet van een nieuwe strip Trigynon. Je kunt deze strip helemaal gebruiken, of eerder stoppen als je dat wilt. Deze manier geeft echter de grootste kans op spotting of een doorbraakbloeding.

  Voor alle manieren geldt:

  • Des te langer je de menstruatie uitstelt, des te groter de kans op spotting of een doorbraakbloeding wordt
  • Na de laatste tablet houd je, zoals gebruikelijk, een tabletvrije periode van 7 dagen en begin je daarna weer met een nieuwe strip Trigynon.
  • Tijdens het uitstellen van de menstruatie blijf je beschermd tegen zwangerschap.
 • Wanneer en hoe slik ik de Trigynon pil?

  De Trigynon-strip bevat 21 tabletten in drie verschillende kleuren, elk met een andere samenstelling. De drie verschillende gekleurde tabletten Trigynon zitten op volgorde. Om na te kunnen gaan of je een bepaalde tablet wel of niet hebt ingenomen, is het belangrijk te weten op welke dag van de week je bent begonnen met een strip Trigynon. Om de dagelijkse inname van de pil te kunnen controleren, krijg je bij elke strip Trigynon zeven weekstickers met de verschillende startdagen van de week erop. Afhankelijk van de dag van de week dat je met de tabletten begint, moet je de bijpassende sticker gebruiken. Bijvoorbeeld: als je op woensdag begint, gebruik je de weeksticker die met “woe” begint. Plak de weeksticker bovenaan de Trigynon-strip waar staat geschreven “Plaats hier de weeksticker” zodanig dat de eerste dag zich bevindt boven de tablet met het roodgekleurde vakje “Start”. Boven elke tablet staat nu een dag aangegeven. Je kunt daardoor controleren of je een pil hebt ingenomen op een bepaalde dag.

  Volg de richting van de pijlen op de strip tot je alle 21 tabletten hebt ingenomen. Daarna neem je 7 dagen geen tablet. In de loop van deze 7 dagen hoort een bloeding te beginnen (de zogenaamde onttrekkingsbloeding). Deze begint gewoonlijk op de 2eof 3e dag na de laatste tablet Trigynon. Begin op de 8e dag met de volgende strip, ongeacht of de bloeding dan al voorbij is of niet. Dit betekent dat je steeds op dezelfde dag van de week met een volgende strip begint, en ook dat de onttrekkingsbloeding elke maand ongeveer op dezelfde dagen valt.

  Als je Trigynon op deze manier gebruikt, ben je ook tijdens de 7 dagen dat je geen tablet neemt beschermd tegen zwangerschap.

 • Wanneer mag ik Trigynon niet gebruiken?

  In de hierna genoemde situaties mag je geen Trigynon gebruiken. Als één van deze situaties op jou van toepassing is, moet je dit aan je arts vertellen voordat je met Trigynon begint. Je arts raadt je dan misschien een ander type pil aan of een heel andere (niet-hormonale) methode van anticonceptie.

  • Als je een bloedstolsel in een bloedvat van de benen (diepe veneuze trombose, DVT), de longen (longembolie, PE) of ander orgaan hebt, of dit in het verleden hebt gehad.
  • Als je weet dat je een stoornis hebt die je bloedstolling beïnvloedt – bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine III-deficiëntie, factor V-Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden.
  • Als je geopereerd moet worden of je bent gedurende lange tijd niet op de been.
  • Als je ooit een hartaanval of beroerte hebt gehad.
  • Als je angina pectoris (een aandoening die hevige pijn in de borst veroorzaakt en een eerste verschijnsel van een hartaanval kan zijn) of een transiënte ischemische aanval hebt (TIA – voorbijgaande symptomen van een beroerte), of dit ooit hebt gehad.
  • Als je een van de volgende ziektes hebt, die het risico op een bloedstolsel in uw slagaderen kunnen verhogen:
   • ernstige diabetes (suikerziekte) met beschadiging van bloedvaten
   • ernstig verhoogde bloeddruk
   • een ernstig verhoogd vetgehalte in je bloed (cholesterol of triglyceriden)
   • een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd
  • Als je een type migraine dat ‘migraine met aura’ wordt genoemd hebt (of hebt gehad).
  • Als je een ernstige leveraandoening of geelzucht hebt, of in het verleden hebt gehad.
  • Als je borstkanker, leverkanker of kanker aan de geslachtsorganen hebt, of in het verleden hebt gehad.
  • Als je ongewone bloedingen uit de vagina hebt, waarvan de oorzaak niet is vastgesteld.
  • Als je allergisch (overgevoelig) bent voor ethinylestradiol of levonorgestrel, of voor één van de andere bestanddelen van Trigynon.

  Mocht één van de genoemde situaties ontstaan terwijl je Trigynon al gebruikt, dan moet je onmiddellijk stoppen en contact opnemen met je arts. Gebruik in de tussentijd een andere, niet-hormonale anticonceptiemethode.

Ga naar alle vragen