Chat met een apotheker!

Veelgestelde
vragen
Trigynon

De Trigynon anticonceptiepil kan je beschermen tegen een zwangerschap. Net als elke methode heeft deze pil specifieke eigenschappen. Lees hier de veelgestelde vragen over Trigynon.

Neem de Trigynon-tabletten elke dag ongeveer op dezelfde tijd in, zo nodig met wat water. De Trigynon-strip bevat 21 tabletten in drie verschillende kleuren, elk met een andere samenstelling. De drie verschillende gekleurde tabletten zitten op volgorde. Om na te kunnen gaan of je een bepaalde tablet wel of niet hebt ingenomen, is het belangrijk te weten op welke dag van de week je bent begonnen met de strip.

 

Om de dagelijkse inname van de pil te kunnen controleren, krijg je bij elke strip Trigynon zeven weekstickers met de verschillende startdagen van de week erop. Afhankelijk van de dag van de week dat je met de tabletten begint, moet je de bijpassende sticker gebruiken. Bijvoorbeeld: als je op woensdag begint, gebruik je de weeksticker die met ‘woe’ begint. Plak de weeksticker bovenaan de Trigynon-strip waar staat geschreven ‘Plaats hier de weeksticker’ zodanig dat de eerste dag zich bevindt boven de tablet met het roodgekleurde vakje ‘Start’. Boven elke tablet staat nu een dag aangegeven. Je kunt daardoor controleren of je een pil hebt ingenomen op een bepaalde dag.

 

Volg de richting van de pijlen op de strip tot je alle 21 tabletten hebt ingenomen. Daarna neem je 7 dagen geen tablet. In de loop van deze 7 dagen hoort een bloeding te beginnen (de zogenaamde onttrekkingsbloeding). Deze begint gewoonlijk op de 2e f 3e dag na de laatste tablet Trigynon. Begin op de 8e dag met de volgende strip, ongeacht of de bloeding dan al voorbij is of niet. Dit betekent dat je steeds op dezelfde dag van de week met een volgende strip begint, en ook dat de onttrekkingsbloeding elke maand ongeveer op dezelfde dagen valt.

 

Als je Trigynon op deze manier gebruikt, ben je ook tijdens de 7 dagen dat je geen tablet neemt beschermd tegen zwangerschap.

Ja, je kunt met Trigynon incidenteel je menstruatie uitstellen. Dit kan op de volgende manieren:

 1. Aan het einde van de strip Trigynon ga je zonder tabletvrije periode door met de 10 gele tabletten van een nieuwe strip (de laatste fase).
 2. Als je je menstruatie langer dan 10 dagen uit wilt stellen, kun je je arts vragen om een strip van een één fasepil met oestrogeen (ethinylestradiol) en hetzelfde progestageen hormoon (levonorgestrel).
 3. De tabletten van een één fasepil bevatten allemaal dezelfde hoeveelheid hormonen en hebben ongeveer dezelfde samenstelling als de tabletten van de laatste fase van de Trigynon strip. Na de strip Trigynon ga je zonder tabletvrije periode door met de tabletten van de één fasepil. Je kunt deze strip eenmaal gebruiken, of eerder stoppen als je dat wilt.
 4. Aan het einde van de strip ga je zonder tabletvrije periode door met de eerste (bruine) tablet van een nieuwe strip Trigynon. Je kunt deze strip helemaal gebruiken, of eerder stoppen als je dat wilt. Deze manier geeft echter de grootste kans op spotting of een doorbraakbloeding.

Voor alle manieren geldt:

 • Des te langer je de menstruatie uitstelt, des te groter de kans op spotting of een doorbraakbloeding wordt
 • Na de laatste tablet houd je, zoals gebruikelijk, een tabletvrije periode van 7 dagen en begin je daarna weer met een nieuwe strip Trigynon.
 • Tijdens het uitstellen van de menstruatie blijf je beschermd tegen zwangerschap.

Ja, je kunt met Trigynon de begindag van je menstruatie verschuiven. Als je je tabletten volgens de aanwijzingen inneemt, dan zal je menstruatie steeds op ongeveer dezelfde dag beginnen. Wil je deze dag veranderen, dan kun je dat doen door de stopweek tussen twee strips te verkorten (maar nooit door te verlengen!). Bijvoorbeeld: als je menstruatie normaal op vrijdag begint en je wilt dat in het vervolg verschuiven naar dinsdag (3 dagen eerder) dan moet je nu 3 dagen eerder dan gebruikelijk met de nieuwe strip beginnen. Als je de stoptijd erg kort maakt (bijvoorbeeld 3 dagen of minder) kan het gebeuren dat je tijdens deze dagen geen bloeding zult hebben. Je kunt dan tijdens de volgende strip last hebben van doorbraakbloeding of spotting.

Met alle pillen kan in de eerste paar maanden soms onverwacht bloedverlies optreden (spotting of doorbraakbloeding). Je kunt dan misschien niet zonder tampon of maandverband. Blijf in ieder geval je tabletten innemen. Het onregelmatige bloedverlies houdt meestal op als je lichaam eenmaal gewend geraakt is aan Trigynon (na ongeveer 3 strips). Als het langer duurt, erger wordt of weer opnieuw begint, moet je contact opnemen met je arts.

Als je alle tabletten correct hebt ingenomen, geen last hebt gehad van overgeven of diarree en ook geen andere geneesmiddelen hebt gebruikt, kun je gerust met de volgende strip verdergaan. Het is dan onwaarschijnlijk dat je zwanger bent.

 

Als de verwachte bloeding echter twee keer achter elkaar uitblijft kun je zwanger zijn. Neem meteen contact op met je arts. Ga niet verder met de volgende strip Trigynon voordat je arts heeft vastgesteld dat je niet zwanger bent.

Als je stopt met Trigynon omdat je zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat je een natuurlijke menstruatie hebt gehad voordat je probeert in verwachting te raken. Je kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

Zoals alle geneesmiddelen kan Trigynon bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Voor een uitgebreid overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen klik hier.

Trigynon heeft de volgende eigenschappen:

 • Dagelijks
 • Je kunt je menstruatie overslaan, uitstellen of verschuiven
 • Je moet elke dag aan je anticonceptie denken
 • Dagelijkse pieken en dalen in de hormoonafgifte
 • Zelf innemen
 • Nabootsen natuurlijke hormonale schommelingen

Als je Trigynon bent vergeten, volg dan de instructies: pil vergeten.

Als je vaker je pil vergeet omdat je hier dagelijks aan moet denken, bedenk dan dat er ook niet-dagelijkse anticonceptiemethoden beschikbaar zijn.

Je gebruikt Trigynon door 3 weken lang elke dag een pil te slikken. Daarna heb je een stopweek en word je ongesteld. Ook in de stopweek ben je beschermd tegen zwangerschap. Trigynon bevat 3 verschillend gekleurde tabletten met elk een andere samenstelling. Het is daarom belangrijk dat je de juiste kleur tablet op de juiste dag inneemt:

 • 6 bruine tabletten met 50 microgram levonorgestrel en 30 microgram ethinylestradiol
 • 5 witte tabletten met 75 microgram levonorgestrel en 40 microgram ethinylestradiol
 • 10 gele tabletten met 125 microgram levonorgestrel en 30 microgram ethinylestradiol

Met dit type pil kun je incidenteel de stopweek en dus je menstruatie overslaan. Dit doe je door na de vorige pilstrip meteen de 10 gele tabletten van een nieuwe strip te gebruiken, een één fasepil te gebruiken indien je je menstruatie langer dan 10 dagen uit wilt stellen, of de tabletvrije periode over te slaan en direct door te gaan met de eerste bruine tablet van een nieuwe strip. Ook is het met dit type anticonceptiepil mogelijk om de stopweek te verschuiven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je op vakantie gaat.

In de hierna genoemde situaties mag je geen Trigynon gebruiken. Als één van deze situaties op jou van toepassing is, moet je dit aan je arts vertellen voordat je met Trigynon begint. Je arts raadt je dan misschien een ander type pil aan of een heel andere (niet-hormonale) methode van anticonceptie.

 • Als je een bloedstolsel in een bloedvat van de benen (diepe veneuze trombose, DVT), de longen (longembolie, PE) of ander orgaan hebt, of dit in het verleden hebt gehad.
 • Als je weet dat je een stoornis hebt die je bloedstolling beïnvloedt – bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine III-deficiëntie, factor V-Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden.
 • Als je geopereerd moet worden of je bent gedurende lange tijd niet op de been.
 • Als je ooit een hartaanval of beroerte hebt gehad.
 • Als je angina pectoris (een aandoening die hevige pijn in de borst veroorzaakt en een eerste verschijnsel van een hartaanval kan zijn) of een transiënte ischemische aanval hebt (TIA – voorbijgaande symptomen van een beroerte), of dit ooit hebt gehad.
 • Als je een van de volgende ziektes hebt, die het risico op een bloedstolsel in uw slagaderen kunnen verhogen:
  • ernstige diabetes (suikerziekte) met beschadiging van bloedvaten
  • ernstig verhoogde bloeddruk
  • een ernstig verhoogd vetgehalte in je bloed (cholesterol of triglyceriden)
  • een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd
 • Als je een type migraine dat ‘migraine met aura’ wordt genoemd hebt (of hebt gehad).
 • Als je een ernstige leveraandoening of geelzucht hebt, of in het verleden hebt gehad.
 • Als je borstkanker, leverkanker of kanker aan de geslachtsorganen hebt, of in het verleden hebt gehad.
 • Als je ongewone bloedingen uit de vagina hebt, waarvan de oorzaak niet is vastgesteld.
 • Als je allergisch (overgevoelig) bent voor ethinylestradiol of levonorgestrel, of voor één van de andere bestanddelen van Trigynon.
 • Als je hepatitis C hebt en hiervoor geneesmiddelen met ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, dasabuvir, glecaprevir/pibrentasvir en sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir gebruikt.

Mocht een van de genoemde situaties ontstaan terwijl je Trigynon al gebruikt, dan moet je onmiddellijk stoppen en contact opnemen met je arts. Gebruik in de tussentijd een andere, niet-hormonale anticonceptiemethode.

Je kunt met Trigynon beginnen op de dag nadat je de laatste tablet van je vorige strip hebt genomen (dus zonder pauze). Als er bij je vorige pil ook niet-werkzame tabletten in de strip zitten, moet je meteen doorgaan na de laatste werkzame tablet van je vorige pil (als je niet weet welke dat is, vraag het dan aan je arts of apotheker). Je mag ook later beginnen, maar nooit later dan op de dag na afloop van de stopweek van je vorige pil (of na de laatste niet-werkzame (placebo) tablet van je vorige pil).

Als je een anticonceptiering of een anticonceptiepleister hebt gebruikt, moet je bij voorkeur beginnen met Trigynon op de dag van verwijdering, maar niet later dan op de dag waarop je een nieuwe ring zou moeten inbrengen of een nieuwe pleister zou moeten plakken.

Situatie 3:  Overschakeling van een methode met alleen progestageen

Je kunt van de ene op de andere dag overschakelen een methode met alleen progestageen op Trigynon, maar je moet de eerste 7 dagen wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

Situatie 4:  Overschakeling van de prikpil, het anticonceptiestaafje of hormoonspiraaltje

Begin met Trigynon wanneer je anders de volgende injectie (prikpil) zou krijgen of op de dag waarop het staafje of hormoonspiraaltje wordt verwijderd. Je moet de eerste 7 dagen echter wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

Situatie 5:  Na een bevalling

Als je geen borstvoeding geeft, kun je na 21 tot 28 dagen met Trigynon beginnen. Als je na dag 28 begint, moet je de eerste 7 dagen dat je Trigynon gebruikt een zogenaamde barrièremethode (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken. Als je, na een bevalling, gemeenschap hebt gehad voordat je (weer) met Trigynon bent begonnen, moet het eerst zeker zijn dat je niet zwanger bent of je moet wachten tot je volgende menstruatie. Als je een hormonale anticonceptiemethode wilt, wordt bij borstvoeding in principe een oestrogeenvrije anticonceptiemethode aanbevolen, zoals Cerazette, Delamonie, Implanon NXT, Depo-Provera, Sayana of Mirena. Deze middelen hebben namelijk geen negatieve invloed op de kwaliteit en hoeveelheid van de borstvoeding of de ontwikkeling van de baby. Laat je door je arts adviseren als je niet zeker weet wanneer je kunt beginnen.

Situatie 6:  Na een miskraam of abortus

Volg het advies van je arts.

Je kunt met Trigynon stoppen wanneer je maar wilt. Als je niet zwanger wilt raken, vraag dan aan je arts om advies over andere methoden van anticonceptie. Je kunt je alvast voorbereiden op het gesprek met je arts door de informatie op deze website te lezen. Als je stopt omdat je zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat je een natuurlijke menstruatie hebt gehad voordat je probeert in verwachting te raken. Je kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

Als je binnen 3-4 uur na het innemen van een Trigynon-tablet moet overgeven, of ernstige diarree krijgt, is er een kans dat de werkzame stoffen niet volledig in het lichaam worden opgenomen. Deze situatie is vergelijkbaar met het vergeten van een tablet. Na overgeven of diarree moet je zo snel mogelijk een nieuwe tablet met dezelfde kleur uit een reservestrip innemen. Indien mogelijk binnen 12 uur na het tijdstip waarop je normaal je pil inneemt. Als dit niet mogelijk is, of als de 12 uur al voorbij zijn, kun je het beste op volgende link klikken en de instructies volgen: pil vergeten

Als je vaker last hebt van overgeven of diarree, bedenk dan dat er anticonceptiemethoden zijn waarbij dit geen invloed heeft op de werking:

Zowel onderzoek als praktijkervaring leert dat Trigynon een effectieve anticonceptiemethode is, op voorwaarde dat je de pil op de juiste manier inneemt. Alle hormonale anticonceptiemiddelen zijn betrouwbaar. Geen enkele vorm van anticonceptie is 100% betrouwbaar en voor alle anticonceptiemethoden geldt dat ze pas effectief kunnen zijn als ze correct en op het juiste moment worden ingenomen, gebruikt of toegediend.

Anticonceptie zonder hormonen

Denk je na over een methode zonder hormonen? Omdat je liever geen onnatuurlijke producten wilt gebruiken. Of last krijgt van bijwerkingen zoals hoofdpijn of een sombere stemming. Er zijn anticonceptiemethoden zonder hormonen, namelijk de barrièremethoden, het koperspiraaltje of sterilisatie.

Wil je in plaats van kunstmatige hormonen liever natuurlijke hormonen gebruiken? Bekijk dan de anticonceptiepillen Qlaira of Zoely. Deze pillen bevatten deels lichaamseigen hormonen.