Seasonique

Seasonique® (84 roze tabletten levonorgestrel / ethinylestradiol + 7 witte tabletten ethinylestradiol)

Seasonique is een anticonceptiepil en wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen. Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten, zoals Seasonique, worden ‘combinatiepillen’ genoemd. De twee verschillende hormonen in Seasonique zijn levonorgestrel (een progestageen) en ethinylestradiol (een oestrogeen). Seasonique is een anticonceptiepil met een verlengde cyclus, wat betekent dat je minder vaak ongesteld wordt dan bij andere veelgebruikte pillen. Seasonique bevat 84 roze pillen met 0,03 mg ethinylestradiol / 0,15 mg levonorgestrel en 7 witte pillen met 0,01 mg ethinylestradiol. Tijdens het innemen van de witte pillen zal er een menstruatie optreden: dit is eens in de 3 maanden. Een combinatiepil biedt betrouwbare bescherming tegen zwangerschap, op voorwaarde dat de pil correct wordt ingenomen, zonder dat een pil wordt vergeten.

Om de kans op het vergeten van de pil zo klein mogelijk te maken, kan het helpen om een vast tijdstip aan te houden voor het slikken van de pil. Bij Seasonique heb je geen stopweek, je slikt elke dag een pil en hoeft er dus ook niet aan te denken om na een stopweek weer opnieuw te starten met een nieuwe strip. De tabletten moeten dagelijks op ongeveer hetzelfde tijdstip worden ingenomen in de volgorde die op de blisterverpakking staat aangegeven. Tijdens het slikken van de witte pillen (die een lage dosis oestrogeen bevatten) word je ongesteld. Ook als je de witte pillen slikt, ben je beschermd tegen zwangerschap.

Zoals alle geneesmiddelen kan Seasonique bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van Seasonique kun je vinden in de onderstaande tabel. Raadpleeg de bijsluiter voor een overzicht van alle bijwerkingen.

Toevoegen aan vergelijking Verwijder eerst een product in je vergelijk-lijst alvorens je dit product kunt toevoegen. Dit product is al toegevoegd aan je vergelijk-lijst

Eigenschappen

 • Dagelijks
 • Je moet elke dag aan je anticonceptie denken
 • Dagelijkse pieken en dalen in hormoonafgifte
 • Zelf innemen
 • Je wordt eens per 3 maanden ongesteld
 • Geen stopweek, maar 7 pillen met laag gedoseerd oestrogeen (eens in de 3 maanden) waardoor hormoonschommelingen beperkt blijven

Bijwerkingen

Zeer vaak (bij meer dan 10% van de gebruiksters)

Borsten en geslachtsorganen: tussentijdse bloedingen

Vaak (tussen de 1 en 10% van de gebruiksters)

Psychische stoornissen: stemmingswisselingen, verminderde interesse in seks, depressie
Spijsvertering: gewichtstoename
Huid- en onderhuidaandoeningen: acne
Zenuwstelsel: hoofdpijn, migraine
Maag en darmen: misselijkheid, maagpijn
Borsten en geslachtsorganen: hevige en langdurige menstruatiebloedingen, gevoelige borsten, pijnlijke menstruatie


Veelgestelde vragen

Ga naar alle vragen
 • Ik ben de pil vergeten, wat nu?

  Klik op deze link en volg de instructies: pil vergeten. Als je vaker je pil vergeet omdat je hier dagelijks aan moet denken, bedenk dan dat er ook niet-dagelijkse anticonceptiemethoden beschikbaar zijn.

 • Heeft Seasonique bijwerkingen?

  Zoals alle geneesmiddelen kan Seasonique bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Voor een uitgebreid overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen klik hier.

 • Kan ik met Seasonique mijn menstruatie uitstellen?

  Nee, met Seasonique word je in principe eens per 3 maanden ongesteld.

 • Wanneer en hoe slik ik de Seasonique pil?

  Eén Seasonique verpakking bestaat uit 3 strippen (voor elke maand 1 strip). De eerste en tweede strip bevatten allebei 28 roze tabletten, de derde bevat 28 roze + 7 witte tabletten. Neem de tabletten elke dag ongeveer op dezelfde tijd in, zo nodig met wat water. Na 3 maanden, als je start met de witte pillen (die een lage dosis oestrogeen bevatten), hoort een bloeding te beginnen; de zogenaamde onttrekkingsbloeding. Begin op de 8e dag met de volgende verpakking, ongeacht of de bloeding dan al voorbij is of niet. Je slikt dus elke dag een pil, er is geen stopweek.

  Als je Seasonique op deze manier gebruikt ben je, ook tijdens de 7 dagen dat je de witte pillen met lage dosis oestrogeen slikt, beschermd tegen zwangerschap zoals in de bijsluiter staat omschreven.

 • Wanneer mag ik Seasonique niet gebruiken?

  In de hierna genoemde situaties mag je geen Seasonique gebruiken. Als één van deze situaties op jou van toepassing is, moet je dit aan je arts vertellen voordat je met Seasonique begint.

  • als je een bloedstolsel in een bloedvat van de benen (diepe veneuze trombose, DVT), de longen (longembolie, PE) of een ander orgaan hebt, of je dit in het verleden hebt gehad.
  • als je weet dat je een stoornis hebt die je bloedstolling beïnvloedt – bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine-III-deficiëntie, factor V-Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden.
  • als je geopereerd moet worden of je bent gedurende lange tijd niet op de been (zie rubriek Bloedstolsels van de bijsluiter (trombose)).
  • als je ooit een hartaanval of beroerte hebt gehad.
  • als je angina pectoris hebt (een aandoening die hevige pijn in de borst veroorzaakt en een eerste verschijnsel van een hartaanval kan zijn) of een transiënte ischemische aanval hebt (TIA – voorbijgaande symptomen van een beroerte), of dit ooit hebt gehad.
  • als je een van de volgende ziektes hebt, die het risico op een bloedstolsel in je slagaderen kunnen verhogen:
   • ernstige diabetes met beschadiging van bloedvaten
   • ernstig verhoogde bloeddruk
   • een ernstig verhoogd vetgehalte in je bloed (cholesterol of triglyceriden)
   • een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd
  • als je een type migraine hebt dat “migraine met aura” wordt genoemd, of je dit hebt gehad.
  • als je een ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) hebt of je dit ooit hebt gehad.
  • als je een leveraandoening hebt of dit ooit hebt gehad en je leverfunctie is nog niet normaal.
  • als je een tumor in de lever hebt of dit ooit hebt gehad.
  • als je borstkanker of kanker van de geslachtsorganen hebt of dit ooit hebt gehad of dit bij je wordt vermoed.
  • als je een onverklaarde bloeding uit de vagina hebt.
  • als je het kruidenpreparaat Sint-Janskruid gebruikt.
  • als je allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kun je vinden in rubriek 6 van de bijsluiter. Dit kan herkend worden aan jeuk, huiduitslag of zwelling.
  • als je hepatitis C hebt en hiervoor geneesmiddelen gebruikt met ombitasvir, paritaprevir, ritonavir en dasabuvir

  Mocht een van de genoemde situaties ontstaan terwijl je Seasonique al gebruikt, dan moet je onmiddellijk stoppen en contact opnemen met je arts. Gebruik in de tussentijd een andere, niet-hormonale anticonceptiemethode.


Ga naar alle vragen