Chat met een apotheker!

Veelgestelde
vragen
Zoely

Wil je meer weten over de Zoely pil? Hier vind je veelgestelde vragen over de werking en het gebruik van deze anticonceptiepil. Zo kun je kijken of deze vorm van anticonceptie voor jou een goede optie kan zijn.

Eén doordrukstrip van Zoely bevat 28 tabletten: 24 witte tabletten met de werkzame stoffen (nummers 1‑24) en 4 gele tabletten zonder werkzame stoffen (nummers 25‑28).

Elke keer dat je met een nieuwe doordrukstrip van Zoely begint, begin je met de eerste witte werkzame tablet in de linkerbovenhoek (zie ‘Start’). Kies uit de 7 weekstickers de sticker in de grijze kolom die begint met je startdag. Als je bijvoorbeeld op een woensdag start, gebruik dan de weeksticker die begint met ‘WO’. Plak de sticker op de doordrukstrip in het kader met de tekst ‘Plaats weeksticker hier’, vlak boven de rij met witte werkzame tabletten. Zo kun je controleren of je je dagelijkse tablet hebt ingenomen.

Neem één tablet elke dag rond dezelfde tijd in, zo nodig met wat water. Volg daarbij de richting van de pijlen op de doordrukstrip. Gebruik dus eerst de witte werkzame tabletten en dan de gele placebotabletten.

Je zult een menstruatiebloeding krijgen in de 4 dagen dat je de gele placebotabletten slikt (de zogenoemde onttrekkingsbloeding). Een onttrekkingsbloeding begint meestal op de tweede tot derde dag na inname van de laatste witte werkzame tablet. Het kan voorkomen dat de onttrekkingsbloeding nog niet gestopt is voordat je met de volgende doordrukstrip start.

Ga na de laatste gele tablet direct verder met de volgende doordrukstrip, ook als je menstruatie nog niet voorbij is. Dit betekent dat je altijd op dezelfde dag van de week met een nieuwe doordrukstrip begint en dus ook dat je menstruatie elke maand op ongeveer dezelfde dagen valt. Bij sommige gebruiksters blijft de menstruatie soms uit tijdens het innemen van de gele tabletten. Als je Zoely elke dag volgens de aanwijzingen hebt ingenomen, is het onwaarschijnlijk dat je zwanger bent.

In de hierna genoemde situaties mag je geen Zoely gebruiken. Als één van deze situaties op jou van toepassing is, moet je dit aan je arts vertellen voordat je met Zoely begint. Je arts raadt je dan misschien een ander type pil aan of een heel andere (niet-hormonale) methode van anticonceptie.

 • Je hebt een bloedstolsel in een bloedvat van je benen (diepe veneuze trombose), je longen (longembolie,) of een ander orgaan (of hebt dit ooit gehad).
 • Je weet dat je een stoornis hebt die je bloedstolling beïnvloedt – bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine III-deficiëntie, factor V-Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden.
 • Je moet geopereerd worden of je kunt gedurende lange tijd niet lopen.
 • Je hebt ooit een hartaanval of een beroerte gehad.
 • Je hebt angina pectoris (een aandoening die hevige pijn op de borst veroorzaakt en een eerste verschijnsel kan zijn van een hartaanval) of een beroerte of een ‘transient ischaemic attack’ [TIA – voorbijgaande verschijnselen van een beroerte]) of hebt dit ooit gehad.
 • Je hebt een van de volgende ziekten die het risico op een stolsel in je slagaders verhoogt:
  • ernstige diabetes met schade aan bloedvaten
  • een heel hoge bloeddruk
  • een heel hoge vetconcentratie in het bloed (cholesterol of triglyceriden)
  • een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd.
 • Je hebt een vorm van migraine die ‘migraine met aura’ wordt genoemd (of hebt dit ooit gehad).
 • Je hebt een ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) of hebt dit ooit gehad, samengaand met hoge vetconcentraties in het bloed.
 • Je hebt een ernstige leveraandoening of hebt dit ooit gehad en je lever werkt nog niet naar behoren.
 • Je hebt een goed- of kwaadaardig gezwel (tumor) in de lever of hebt dit ooit gehad.
 • Je hebt (mogelijk) borstkanker of kanker van de geslachtsorganen of hebt dit ooit gehad.
 • Je verliest bloed uit de vagina zonder aanwijsbare oorzaak.
 • Je bent allergisch voor oestradiol of nomegestrolacetaat, of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel.

Mocht één van de genoemde situaties ontstaan terwijl je Zoely al gebruikt, dan moet je onmiddellijk stoppen en contact opnemen met je arts. Gebruik in de tussentijd een andere, niet-hormonale anticonceptiemethode.

Zoals alle geneesmiddelen kan Zoely bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Voor een uitgebreid overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen klik hier.

Uit klinisch onderzoek met Zoely is gebleken dat de gebruikelijke maandelijkse bloeding na dag 24 soms uitblijft.

 • Als je alle tabletten volgens voorschrift hebt ingenomen en als je niet hebt overgegeven, geen ernstige diarree hebt gehad of andere geneesmiddelen hebt gebruikt, is het zeer onwaarschijnlijk dat je zwanger bent. Blijf Zoely volgens schema innemen.
 • Als je niet alle tabletten volgens voorschrift hebt ingenomen of als de verwachte bloeding twee keer achter elkaar uitblijft, kun je zwanger zijn. Neem direct contact op met je arts. Begin niet met de volgende doordrukstrip van Zoely voordat je arts heeft vastgesteld dat je niet zwanger bent.

Als je de tabletten volgens voorschrift inneemt, dan begint je menstruatie tijdens de placebodagen. Als je deze dag moet veranderen, maak het aantal placebodagen (dagen dat je de gele placebotabletten inneemt) dan minder, maar maak dit aantal nooit hoger: 4 is het maximum. Bijvoorbeeld, als je op vrijdag met de placebotabletten begint en je wilt dit naar dinsdag veranderen (3 dagen eerder), dan moet je 3 dagen eerder dan gebruikelijk met een nieuwe doordrukstrip beginnen. Het kan zijn dat je geen bloeding hebt tijdens deze kortere periode dat je de gele placebotabletten gebruikt. Terwijl je de volgende doordrukstrip gebruikt kun je wel last krijgen van spotting (bloeddruppels of –vlekjes) of doorbraakbloedingen in de periode dat je de witte werkzame tabletten gebruikt.

Als je niet zeker weet wat je moet doen, overleg dan met je arts.

Je kunt je menstruatie uitstellen door niet de gele placebotabletten in te nemen en direct door te gaan met een nieuwe doordrukstrip van Zoely. Je kunt last krijgen van een lichte of menstruatie-achtige bloeding in de periode dat je deze tweede doordrukstrip gebruikt. Wanneer je wilt dat je menstruatie begint tijdens de tweede doordrukstrip, stop je met het innemen van de witte werkzame tabletten en begin je met het innemen van de gele placebotabletten. Nadat je de 4 gele placebotabletten van de tweede doordrukstrip hebt opgemaakt, begin je met de volgende (derde) doordrukstrip.

Dit hangt af van jouw persoonlijke situatie, zie onderstaande mogelijkheden.

Situatie 1:  Je hebt de afgelopen maand geen anticonceptiepil gebruikt
Begin met Zoely op de eerste dag van de cyclus (de eerste dag van je menstruatie). Zoely is direct werkzaam. Je hoeft geen aanvullend voorbehoedmiddel te gebruiken.

Situatie 2:  Overschakeling van een andere combinatiepil, anticonceptiepleister of anticonceptiering
Je kunt met Zoely beginnen op de dag nadat je de laatste tablet van je huidige doordrukstrip hebt ingenomen (dit houdt in dat er geen tabletvrije periode is). Als je huidige doordrukstrip ook niet-werkzame tabletten (placebotabletten) bevat, kun je met Zoely beginnen op de dag nadat je de laatste werkzame tablet hebt ingenomen (als je niet zeker weet welke tablet dat is, raadpleeg dan je arts of apotheker). Je kunt ook later beginnen, maar uiterlijk op de dag na de gebruikelijke tabletvrije periode van je huidige pil (of de dag na de laatste niet‑werkzame tablet van je huidige pil). Als je een anticonceptiering of anticonceptiepleister gebruikt, begin je bij voorkeur met Zoely op de dag dat je de ring of pleister verwijdert. Je kunt ook later beginnen, maar uiterlijk op de dag dat je de volgende ring of pleister zou plaatsen. Als je deze aanwijzingen opvolgt, hoef je geen aanvullend voorbehoedmiddel te gebruiken.

Situatie 3:  Overschakeling van Cerazette
Je kunt van de ene op de andere dag overschakelen op Zoely, maar je moet de eerste 7 dagen wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

Situatie 4:  Overschakeling van de prikpil, het anticonceptiestaafje of hormoonspiraaltje
Begin met Zoely wanneer je anders de volgende injectie zou krijgen of op de dag waarop het staafje of spiraaltje wordt verwijderd. Je moet de eerste 7 dagen echter wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

Situatie 5:  Na een bevalling
Als je bent bevallen en geen borstvoeding geeft, kun je 21 tot 28 dagen daarna met Zoely beginnen. Als je na dag 28 begint, moet je de eerste 7 dagen waarop je Zoely gebruikt een zogenaamde barrièremethode (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken. Als je na een bevalling gemeenschap hebt gehad voordat je (weer) met Zoely bent begonnen, moet het eerst zeker zijn dat je niet zwanger bent of je moet wachten tot je volgende menstruatie. Als je borstvoeding geeft en een hormonale anticonceptiemethode wilt gebruiken, wordt in principe een oestrogeenvrije anticonceptiemethode aanbevolen, zoals Cerazette, Depo-ProveraSayana, Implanon NXT of Mirena. Deze middelen hebben namelijk geen negatieve invloed op de kwaliteit en hoeveelheid van de borstvoeding of de ontwikkeling van de baby.

Situatie 6:  Na een miskraam of abortus
Volg het advies van je arts.

Ja, je kunt met Zoely incidenteel je menstruatie uitstellen. Dit doe je door niet de gele placebotabletten in te nemen en direct door te gaan met een nieuwe doordrukstrip. Je kunt last krijgen van een lichte of menstruatie-achtige bloeding in de periode dat je deze tweede doordrukstrip gebruikt. Wanneer je wilt dat je menstruatie begint tijdens de tweede doordrukstrip, stop je met het innemen van de witte werkzame tabletten en begin je met het innemen van de gele placebotabletten. Nadat je de 4 gele placebotabletten van de tweede doordrukstrip hebt opgemaakt, begin je met de volgende (derde) doordrukstrip.

Ja, je kunt met Zoely de begindag van je menstruatie verschuiven. Dit doe je door het aantal placebodagen – dagen dat je de gele placebotabletten inneemt – te verminderen (maak er nooit meer van: 4 is het maximum aantal dagen!). Bijvoorbeeld: als je met de placebotabletten op een vrijdag begint en je wilt dat in het vervolg verschuiven naar dinsdag (3 dagen eerder), dan moet je 3 dagen eerder dan gebruikelijk met een nieuwe strip beginnen. Het is mogelijk dat je tijdens deze periode geen bloeding krijgt. Je kunt in dat geval last krijgen van spotting (bloeddruppels of -vlekjes) of doorbraakbloedingen.

Als je niet zeker weet wat je moet doen, overleg dan met je arts.

Met alle pillen kan in de eerste paar maanden soms onverwacht bloedverlies optreden (spotting of doorbraakbloeding). Je kunt dan misschien niet zonder tampon of maandverband. Blijf in ieder geval je tabletten innemen. Het onregelmatige bloedverlies houdt meestal op als je lichaam eenmaal gewend geraakt is aan Zoely (na ongeveer 3 strips). Als het langer duurt, erger wordt of weer opnieuw begint, moet je contact opnemen met je arts.

Als je alle tabletten volgens voorschrift hebt ingenomen en als je niet hebt overgegeven, geen ernstige diarree hebt gehad of andere geneesmiddelen hebt gebruikt, kun je Zoely volgens schema blijven innemen. Het is dan zeer onwaarschijnlijk dat je zwanger bent. Uit klinisch onderzoek met Zoely is ook gebleken dat de gebruikelijke maandelijkse bloeding na dag 24 soms uitblijft.

Als je niet alle tabletten volgens voorschrift hebt ingenomen of als de verwachte bloeding twee keer achter elkaar uitblijft, kun je zwanger zijn. Neem direct contact op met je arts. Begin niet met de volgende strip voordat je arts heeft vastgesteld dat je niet zwanger bent.

Je kunt met Zoely stoppen wanneer je maar wilt. Als je niet zwanger wilt raken, vraag dan aan je arts om advies over andere betrouwbare methoden van anticonceptie. Je kunt je alvast voorbereiden op het gesprek met je arts door de informatie op deze website te lezen. Als je stopt omdat je zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat je een natuurlijke menstruatie hebt gehad voordat je probeert in verwachting te raken. Je kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

Als je stopt met Zoely omdat je zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat je een natuurlijke menstruatie hebt gehad voordat je probeert in verwachting te raken. Je kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

Zoely heeft de volgende eigenschappen:

 • Dagelijks
 • Je kunt je menstruatie overslaan, uitstellen of verschuiven
 • Je moet elke dag aan je anticonceptie denken
 • Dagelijkse pieken en dalen in de hormoonafgifte
 • Zelf innemen
 • Eén van de hormonen is identiek aan lichaamseigen oestrogeen
 • Geen stopweek

Je gebruikt Zoely door elke dag een pil te slikken. Je slikt telkens 24 dagen een witte pil, gevolgd door 4 dagen waarop je een gele pil slikt. Tijdens deze 4 dagen word je ongesteld. Je bent tijdens deze dagen ook nog steeds beschermd tegen zwangerschap. In één pilstrip zitten verschillend gekleurde tabletten met elk een andere samenstelling. Het is daarom belangrijk dat je de juiste kleur tablet op de juiste dag inneemt:

 • 24 witte anticonceptiepillen
 • 4 gele placebopillen

Als je Zoely bent vergeten, volg dan de instructies: pil vergeten. Als je vaker je pil vergeet omdat je hier dagelijks aan moet denken, bedenk dan dat er ook niet-dagelijkse anticonceptiemethoden beschikbaar zijn.

Zowel onderzoek als praktijkervaring leert dat Zoely een effectieve anticonceptiemethode is, op voorwaarde dat je de pil op de juiste manier inneemt. Alle hormonale anticonceptiemiddelen zijn betrouwbaar. Geen enkele vorm van anticonceptie is 100% betrouwbaar en voor alle anticonceptiemethoden geldt dat ze pas effectief kunnen zijn als ze correct en op het juiste moment worden ingenomen, gebruikt of toegediend.

Als je binnen 3-4 uur na het innemen van een tablet met werkzame stoffen (dus niet de laatste 4 placebo’s) moet overgeven of ernstige diarree krijgt, moet je zo snel mogelijk een nieuwe tablet uit een reservestrip innemen. Er is dan namelijk een kans dat de werkzame stoffen niet volledig in het lichaam worden opgenomen. Deze situatie is vergelijkbaar met het vergeten van een tablet. Indien mogelijk neem je de nieuwe tablet binnen 12 uur na het tijdstip waarop je normaal je pil inneemt. Als dit niet mogelijk is, of als de 12 uur al voorbij zijn, kun je het beste op de volgende link klikken en de instructies volgen: pil vergeten.

Als je vaker last hebt van overgeven of diarree, bedenk dan dat er anticonceptiemethoden zijn waarbij dit geen invloed heeft op de werking:

Ontdek hier de verschillen tussen alle anticonceptiemethoden

Vergelijk
anticonceptie
methoden

Iedereen is anders. De keuze voor een anticonceptiemethode is daarom ook per persoon verschillend. Wil je weten welke methode het beste bij jou past?

Vergelijk de methoden en ontdek het binnen een paar stappen.