Chat met een apotheker!

Veelgestelde
vragen
Drovelis

Zoek je informatie over de Drovelis anticonceptiepil? Wij vertellen je graag meer over deze pil zonder stopweek. Lees hier de veelgestelde vragen.

Als je Drovelis bent vergeten, volg dan de instructies: pil vergeten. Als je vaker je pil vergeet omdat je hier dagelijks aan moet denken, bedenk dan dat er ook niet-dagelijkse anticonceptiemethoden beschikbaar zijn.

Zoals alle geneesmiddelen kan Drovelis bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Voor een uitgebreid overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen klik hier.

Neem de Drovelis-tabletten elke dag ongeveer op dezelfde tijd in, zo nodig met wat water. Een strip bevat 28 tabletten. Begin met de eerste tablet op positie 1 op dag een, en volg de pijlen en de nummering op de strip. Volg de richting van de pijl die op de strip is aangegeven tot je alle 28 tabletten hebt ingenomen. Begin daarna meteen met een nieuwe strip.

In de hierna genoemde situaties mag je geen Drovelis gebruiken. Als één van de onderstaande situaties op jou van toepassing is, moet je dit aan je arts vertellen. Jouw arts raadt je dan misschien een andere (niet-hormonale) methode van anticonceptie aan.

 • Als je een bloedstolsel in een bloedvat van de benen (diepe veneuze trombose, DVT), de longen (longembolie, PE) of ander orgaan hebt, of dit in het verleden hebt gehad.
 • Als je weet dat je een stoornis hebt die je bloedstolling beïnvloedt – bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine III-deficiëntie, factor V-Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden.
 • Als je geopereerd moet worden of je bent gedurende lange tijd niet op de been.
 • Als je ooit een hartaanval of beroerte hebt gehad.
 • Als je angina pectoris (een aandoening die hevige pijn in de borst veroorzaakt en een eerste verschijnsel van een hartaanval kan zijn) of een transiënte ischemische aanval hebt (TIA – voorbijgaande symptomen van een beroerte), of dit ooit hebt gehad.
 • Als je een van de volgende ziektes hebt, die het risico op een bloedstolsel in je slagaderen kunnen verhogen:
  • ernstige diabetes (suikerziekte) met beschadiging van bloedvaten
  • ernstig verhoogde bloeddruk
  • een ernstig verhoogd vetgehalte in je bloed (cholesterol of triglyceriden)
  • een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd
 • Als je een type migraine dat ‘migraine met aura’ wordt genoemd hebt, of dit hebt gehad.
 • Als je een leveraandoening hebt en de werking van je lever nog niet normaal is (of dit in het verleden hebt gehad).
 • Als je een gezwel in de lever hebt (of dit in het verleden hebt gehad).
 • Als je borstkanker of kanker van de geslachtsorganen hebt (of dit in het verleden hebt gehad), of als er een vermoeden is dat je dat hebt.
 • Als je bloedverlies uit je vagina hebt waarvan de oorzaak niet duidelijk is.
 • Als je allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Dit kan jeuk, huiduitslag of zwelling veroorzaken.
 • Bij overgevoeligheid voor pindanoten of soja.
 • Als je hepatitis C hebt en hiervoor geneesmiddelen gebruikt met ombitasvir/paritaprevir/ritovanir  en dasabuvir gebruikt.

Mocht een van de genoemde situaties ontstaan terwijl je Drovelis al gebruikt, dan moet je onmiddellijk stoppen en contact opnemen met je arts. Gebruik in de tussentijd een andere, niet-hormonale anticonceptiemethode.

Drovelis heeft de volgende eigenschappen:

 • Dagelijks gebruiken
 • Je kunt je menstruatie incidenteel overslaan, uitstellen of verschuiven
 • Je moet elke dag aan je anticonceptie denken
 • Dagelijkse pieken en dalen in de hormoonafgifte
 • Zelf innemen

Als je met Drovelis stopt omdat je zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat je een natuurlijke menstruatie hebt gehad voordat je probeert in verwachting te raken. Je kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

Je kunt met Drovelis stoppen wanneer je maar wilt. Als je niet zwanger wilt raken, vraag dan aan je arts om advies over andere betrouwbare methoden van anticonceptie. Je kunt je alvast voorbereiden op het gesprek met je arts door de informatie op deze website te lezen.v

Als je alle tabletten correct hebt ingenomen, geen last hebt gehad van overgeven of diarree en ook geen andere geneesmiddelen hebt gebruikt, kun je gerust met de volgende strip verdergaan. Het is dan onwaarschijnlijk dat je zwanger bent.

Als de verwachte bloeding echter twee keer achter elkaar uitblijft, kun je zwanger zijn. Neem in dat geval meteen contact op met je arts. Ga niet verder met de volgende strip Drovelis voordat je arts heeft vastgesteld dat je niet zwanger bent.

Met alle pillen kan in de eerste paar maanden soms onverwacht bloedverlies optreden (spotting of doorbraakbloeding). Je kunt dan misschien niet zonder tampon of maandverband. Blijf in ieder geval je tabletten innemen. Het onregelmatige bloedverlies houdt meestal op als je lichaam eenmaal gewend geraakt is aan Drovelis. Als het langer duurt, erger wordt of weer opnieuw begint, moet je contact opnemen met je arts.

Ja, je kunt met Drovelis de begindag van je menstruatie verschuiven. Als je je tabletten volgens de aanwijzingen inneemt, zal je menstruatie steeds op ongeveer dezelfde dag beginnen. Wil je deze dag veranderen, dan kun je dat doen door de komende placebotabletfase met zoveel dagen te verkorten als je wilt. Bijvoorbeeld: als je menstruatie normaal op vrijdag begint en je wilt dat in het vervolg verschuiven naar dinsdag (3 dagen eerder) dan moet je nu 3 dagen eerder dan gebruikelijk met de nieuwe strip beginnen. Als je de stoptijd erg kort maakt (bijvoorbeeld 3 dagen of minder) kan het gebeuren dat je tijdens deze dagen geen bloeding zult hebben. Je kunt dan tijdens de volgende strip last hebben van doorbraakbloeding of spotting.

Ja, je kunt met Drovelis incidenteel je menstruatie uitstellen door verder te gaan met een nieuwe strip zonder de placebotabletten uit de huidige verpakking in te nemen. Je kunt met deze strip doorgaan totdat alle tabletten op zijn of desgewenst eerder stoppen. Je kunt tijdens het gebruik van deze tweede strip wel last hebben van doorbraakbloeding of spotting.

Als je binnen 3-4 uur na het innemen van een Drovelis-tablet moet overgeven, of ernstige diarree krijgt, is er een kans dat de werkzame stoffen niet volledig in het lichaam worden opgenomen. Deze situatie is vergelijkbaar met het vergeten van een tablet. Na overgeven of diarree moet je zo snel mogelijk een nieuwe tablet uit een reservestrip innemen. Indien mogelijk binnen 24 uur na het tijdstip waarop je normaal je pil inneemt. Als dit niet mogelijk is, of als de 24 uur al voorbij zijn, kun je het beste op de volgende link klikken en de instructies volgen: pil vergeten.

Als je vaker last hebt van overgeven of diarree, bedenk dan dat er anticonceptiemethoden zijn waarbij dit geen invloed heeft op de werking:

Ga je binnenkort naar jouw zorgverlener om te praten over anticonceptie?

Ga voorbereid naar je zorgverlener

Help jezelf en jouw zorgverlener door je goed voor te bereiden. Anticonceptie is namelijk altijd maatwerk. Iedere vrouw is anders. Deze vragenlijst laat je alvast nadenken over zaken die belangrijk zijn voor het vinden van een anticonceptiemiddel dat bij jou past.