Chat met een apotheker!

Veelgestelde
vragen
Sayana Press

De prikpil Sayana Press is een oestrogeenvrije anticonceptie die je arts middels een prik toedient in je dij of (onder)buik. Hierna is het 14 weken effectief in het beschermen tegen zwangerschap. Sayana Press is een oestrogeenvrije anticonceptie. Lees de veelgestelde vragen over Sayana Press.

Sayana Press beschermt niet tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Alleen een condoom kan tegen deze aandoeningen beschermen.

Als je een Sayana Press-injectie mist of langer dan 14 weken wacht met de volgende injectie, dient je arts eerst vast te stellen of je niet zwanger bent. De kans op een zwangerschap wordt dan namelijk groter. Overleg vervolgens met je arts wanneer je de volgende injectie krijgt en gebruik aanvullende anticonceptie om zwangerschap te voorkomen (bijvoorbeeld een condoom).

Als er meer dan 89 dagen zitten tussen twee injecties, moet de arts eerst vaststellen of je niet zwanger bent en je moet de eerste 14 dagen na de injectie aanvullende maat

Zoals alle geneesmiddelen kan Sayana Press bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Voor een uitgebreid overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen klik hier.

Je kunt met Sayana Press stoppen wanneer je maar wilt. Als je niet zwanger wilt raken, vraag dan aan je arts om advies over andere betrouwbare methoden van anticonceptie. Je kunt je alvast voorbereiden op het gesprek met je arts door de informatie op deze website te lezen.

Als je stopt omdat je zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat je een natuurlijke menstruatie hebt gehad voordat je probeert in verwachting te raken. Je kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

Met Sayana Press kun je je menstruatie niet uitstellen en ook niet vervroegen. Dit in tegenstelling tot de combinatiepil, de anticonceptiepleister of de anticonceptiering. Reden hiervoor is dat je met Sayana Press geen stopweek hebt.

Geef je borstvoeding, dan is het aan te raden niet eerder dan 6 weken na de bevalling te starten. De werkzame stof in Sayana Press  wordt in de moedermelk uitgescheiden, maar er zijn geen aanwijzingen dat dit risico’s voor het kind met zich meebrengt.

De werking van Sayana Press berust op het verlagen van de oestrogeenspiegel en andere hormoonspiegels. Een lage oestrogeenspiegel kan er echter ook toe leiden dat de botdichtheid afneemt. Bij vrouwen die Sayana Press gebruiken, is de botdichtheid vaak lager dan bij vrouwen van dezelfde leeftijd die Sayana Press nooit hebben gebruikt. De effecten van Sayana Press zijn het grootst in de eerste 2 tot 3 jaar van het gebruik. Na deze periode stabiliseert de botdichtheid. Wanneer het gebruik van Sayana Press wordt gestaakt, lijkt enig herstel op te treden. Het is nog niet mogelijk om te zeggen of Sayana Press het risico op osteoporose (zwakke botten) en botbreuken op latere leeftijd vergroot.

 

De volgende factoren vergroten het risico op het ontwikkelen van osteoporose op latere leeftijd. Als een van de volgende situaties op jou van toepassing is, vertel dat dan aan je arts of apotheker voordat je met Sayana begint. Een andere anticonceptiemethode kan dan wellicht geschikter voor je zijn.

 • Chronisch alcohol- en/of tabaksgebruik.
 • Chronisch gebruik van geneesmiddelen die de botmassa kunnen verminderen, bijvoorbeeld middelen tegen epilepsie of middelen gebruikt bij bepaalde huidziekten, allergische aandoeningen of astma (steroïden).
 • Lage body mass index (BMI) of eetstoornis, bijvoorbeeld anorexia nervosa of boulimia.
 • Een eerdere breuk die met weinig kracht (niet door een val) is veroorzaakt.
 • Osteoporose komt veel in je familie voor.

Tieners (tot 18 jaar)

Normaal gesproken groeien de botten van tieners snel en worden ze steeds sterker. Hoe sterker de botten zijn wanneer de volwassen leeftijd wordt bereikt, hoe groter de bescherming tegen osteoporose op latere leeftijd is. Aangezien het gebruik van Sayana kan leiden afname van de botdichtheid bij tieners op het moment dat ze eigenlijk zouden moeten groeien, kan het effect vooral in deze leeftijdsgroep belangrijk zijn. De botten herstellen zich wanneer het gebruik van Sayana wordt gestaakt, maar het is nog niet bekend of de botdichtheid hetzelfde wordt als wanneer Sayana niet was gebruikt.

Overleg daarom met je arts of een andere vorm van anticonceptie misschien beter geschikt voor je is, voordat je Sayana gaat gebruiken.

Je kunt je botten helpen sterk te houden als je regelmatig gewichtsdragende lichaamsbeweging neemt en een gezond eetpatroon hebt. Dat betekent: producten met voldoende calcium (bijvoorbeeld zuivelproducten) en vitamine D (bijvoorbeeld vette vis).

Zowel onderzoek als praktijkervaring leert dat Sayana Press  een effectieve anticonceptiemethode is, op voorwaarde dat je de prikpil op de juiste manier gebruikt. Geen enkele vorm van anticonceptie is 100% betrouwbaar en voor alle anticonceptiemethoden geldt dat ze pas effectief kunnen zijn als ze correct en op het juiste moment worden ingenomen, gebruikt of toegediend.

Ja, ook als je moet overgeven of diarree hebt blijft Sayana Press je beschermen tegen zwangerschap. Wanneer je een anticonceptiepil gebruikt en je hebt overgegeven of je hebt diarree, kan dit inderdaad invloed hebben op de werking van je pil. Dit geldt echter niet voor de prikpil, de werking van Sayana Press blijft behouden.

In de hierna genoemde situaties mag je Sayana niet gebruiken. Als één van deze situaties op jou van toepassing is, moet je dit aan je arts vertellen voordat je met Sayana wordt geprikt. Je arts raadt je dan misschien een ander type prikpil aan of een heel andere (niet-hormonale) methode van anticonceptie.

 • Allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • Vermoedt dat je zwanger bent.
 • Last hebt van onverklaarbaar bloedverlies uit de vagina.
 • Een leveraandoening hebt.
 • Borstkanker hebt gehad of vermoedt dat je borstkanker hebt of kanker aan de geslachtsorganen.
 • Een bloedstolsel hebt in een ader in je been (diep veneuze trombose) of een bloedstolsel dat zich naar je longen of een ander deel van je lichaam heeft verplaatst (embolus).
 • Problemen hebt met je bloedcirculatie (bijvoorbeeld pijn in je benen of borst tijdens het lopen) of een te gemakkelijk vorming van bloedstolsels (‘trombose’ of ‘embolie’).
 • Bij jou dunne, zachte of verzwakte botten zijn vastgesteld.
 • Een aandoening hebt of hebt gehad die de bloedvaten van de hersenen beïnvloedt.

Wanneer je overschakelt van een andere anticonceptiemethode, zal je arts ervoor zorgen dat je de eerste Sayana-injectie op het juiste moment krijgt en niet het risico loopt zwanger te worden. Als je overschakelt van een orale anticonceptiemethode, moet de eerste injectie met Sayana binnen 7 dagen nadat je de laatste pil hebt ingenomen worden toegediend.

Starten met Sayana-press

Eerste injectie

Sayana wordt om de 3 maanden (12 tot 13 weken) subcutaan (vlak onder de huid) toegediend hoog aan de voorkant van het dijbeen of in de (onder)buik. Sayana werkt alleen als je de injectie op het juiste moment krijgt. Om er zeker van te zijn dat je niet zwanger bent wanneer je de eerste injectie krijgt, is het heel belangrijk dat je de eerste injectie ALLEEN krijgt toegediend tijdens de eerste 5 dagen van je normale menstruatiecyclus.

Eerste injectie na de bevalling

Als je Sayana gebruikt nadat je een baby hebt gekregen en geen borstvoeding geeft, MOET de eerste injectie binnen 5 dagen worden gegeven.

Het kan zijn dat wanneer je Sayana direct na een bevalling of een abortus krijgt toegediend, je langere en heviger bloedingen kunt hebben. Daarom moet Sayana gedurende deze periode met voorzichtigheid gebruikt worden.

Volgende injecties

De volgende Sayana injecties worden om de 12 tot 13 weken gegeven (maar niet later dan 14 weken na de laatste injectie), ongeacht het tijdstip en de hevigheid van je menstruatie. Het is belangrijk dat je de volgende injecties op het juiste moment krijgt toegediend.

Ontdek hier de verschillen tussen alle anticonceptiemethoden

Vergelijk
anticonceptie
methoden

Iedereen is anders. De keuze voor een anticonceptiemethode is daarom ook per persoon verschillend. Wil je weten welke methode het beste bij jou past?

Vergelijk de methoden en ontdek het binnen een paar stappen.