Chat met een apotheker!

Veelgestelde
vragen
Depo-Provera

Depo-Provera is een oestrogeenvrije anticonceptiemethode die door een arts wordt toegediend met een prik in je bovenarm of bilspier. We noemen deze vorm van anticonceptie ook wel de prikpil. De prikpil is bedoeld om 12 weken te beschermen tegen zwangerschap. Lees hier de veelgestelde vragen over Depo-Provera.

Zoals alle geneesmiddelen kan Depo-Provera bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Voor een uitgebreid overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen klik hier.

Hoe lang het duurt voordat je weer zwanger kunt worden, verschilt per vrouw en wordt niet bepaald door hoe lang je de prikpil hebt gebruikt. Je normale vruchtbaarheidsniveau zal terugkeren wanneer het effect van de laatste Depo-Provera-injectie is uitgewerkt. Bij de meeste vrouwen is dat 5 tot 6 maanden na de laatste injectie. Meer dan 80% van de vrouwen wordt zwanger binnen een jaar nadat ze gestopt zijn met de prikpil. Het is mogelijk om zwanger te raken in de eerste maand na het missen van een injectie.

Depo-Provera beschermt niet tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Alleen een condoom kan tegen deze aandoeningen beschermen.

Geef je borstvoeding, dan is het aan te raden niet eerder dan 6 weken na de bevalling te starten. De werkzame stof in Depo-Provera wordt namelijk in de moedermelk uitgescheiden, maar er zijn geen aanwijzingen dat dit risico’s voor het kind met zich meebrengt.

De werking van Depo-Provera berust op het verlagen van de oestrogeenspiegel en andere hormoonspiegels. Een lage oestrogeenspiegel kan er echter ook toe leiden de botdichtheid afneemt. Bij vrouwen die Depo-Provera gebruiken is de botdichtheid vaak lager dan bij vrouwen van dezelfde leeftijd die Depo-Provera nooit hebben gebruikt. De effecten van Depo-Provera zijn het grootst in de eerste 2 tot 3 jaar van het gebruik. Na deze periode stabiliseert de botdichtheid. Wanneer het gebruik van Depo-Provera wordt gestaakt, lijkt enig herstel op te treden. Het is nog niet mogelijk om te zeggen of Depo-Provera het risico op osteoporose (zwakke botten) en botbreuken op latere leeftijd vergroot.

 

De volgende factoren vergroten het risico op het ontwikkelen van osteoporose op latere leeftijd. Als een van de volgende situaties op jou van toepassing is, vertel dat dan aan je arts of apotheker voordat je met Depo-Provera begint. Een andere anticonceptiemethode kan dan wellicht geschikter voor je zijn.

 • Chronisch alcohol- en/of tabaksgebruik
 • Chronisch gebruik van geneesmiddelen die de botmassa kunnen verminderen, bijvoorbeeld middelen tegen epilepsie of middelen gebruikt bij bepaalde huidziekten, allergische aandoeningen of astma (steroïden)
 • Lage body mass index (BMI) of eetstoornis, bijvoorbeeld anorexia nervosa of boulimia
 • Een eerdere breuk die met weinig kracht (niet door een val) is veroorzaakt
 • Osteoporose komt veel in je familie voor

Tieners (tot 18 jaar)

Normaal gesproken groeien de botten van tieners snel en worden ze steeds sterker. Hoe sterker de botten zijn wanneer de volwassen leeftijd wordt bereikt, hoe groter de bescherming tegen osteoporose op latere leeftijd is. Aangezien het gebruik van Depo-Provera kan leiden tot afname van de botdichtheid op het moment dat ze eigenlijk zouden moeten groeien, kan het effect vooral in deze leeftijdsgroep belangrijk zijn. De botten herstellen zich wanneer het gebruik van Depo-Provera wordt gestaakt, maar het is nog niet bekend of de botdichtheid hetzelfde wordt als wanneer Depo-Provera niet was gebruikt.

Overleg daarom met je arts of een andere vorm van anticonceptie misschien beter geschikt voor je is, voordat je Depo-Provera gaat gebruiken.

Je kunt je botten helpen sterk te houden als je regelmatig aan gewichtsdragende lichaamsbeweging doet en een gezond eetpatroon hebt. Dat betekent: producten met voldoende calcium (bijvoorbeeld zuivelproducten) en vitamine D (bijvoorbeeld vette vis).

In de hierna genoemde situaties mag je Depo-Provera niet gebruiken. Als één van deze situaties op jou van toepassing is, moet je dit aan je arts vertellen voordat je met Depo-Provera wordt geprikt. Je arts raadt je dan misschien een ander type prikpil aan of een heel andere (niet-hormonale) methode van anticonceptie.

 • Allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • Last hebt van onverklaarbare vaginale bloedingen.
 • Aandoeningen aan de borsten hebt of daarvan een vermoeden bestaat.
 • Aandoeningen als gevolg van trombose (stolsel in de bloedvaten) hebt.
 • Een leveraandoening hebt of nog niet geheel hersteld bent van een leveraandoening.
 • Een metabole botziekte (aandoening waarbij de botten verzwakt zijn zoals osteoporose (botontkalking) hebt of hebt gehad.
 • Vermoedt dat je zwanger bent.

Zowel onderzoek als praktijkervaring leert dat Depo-Provera een effectieve anticonceptiemethode is, op voorwaarde dat je de prikpil op de juiste manier gebruikt. Geen enkele vorm van anticonceptie is 100% betrouwbaar en voor alle anticonceptiemethoden geldt dat ze pas effectief kunnen zijn als ze correct en op het juiste moment worden ingenomen, gebruikt of toegediend.

Ja, ook als je moet overgeven of diarree hebt blijft Depo-Provera je beschermen tegen zwangerschap. Wanneer je een anticonceptiepil gebruikt en je hebt overgegeven of je hebt diarree, kan dit inderdaad invloed hebben op de werking van je pil. Dit geldt echter niet voor de prikpil. De werking van Depo-Provera blijft behouden.

Voordat je Depo-Provera krijgt toegediend, moet je zeker weten dat je niet zwanger bent. Het moment waarop je de eerste injectie krijgt, hangt af van het anticonceptiemiddel dat je daarvoor gebruikte:

Situatie 1: Je gebruikte hiervoor geen anticonceptie met hormonen

Je arts zal je de injectie met Depo-Provera tijdens de eerste 5 dagen van je menstruatie geven.

Situatie 2: Je gebruikte hiervoor een combinatiepil, de anticonceptiepleister of de anticonceptiering

Je arts zal je de injectie met Depo-Provera bij voorkeur op de eerste dag van de stopweek geven, uiterlijk op de dag na de stopweek.

Situatie 3: Je gebruikte hiervoor de minipil, het anticonceptiestaafje of het hormoonspiraaltje

Depo-Provera kan na de minipil op elke gewenste dag worden toegediend. Na het anticonceptiestaafje wordt Depo-Provera toegediend op de dag dat het volgende staafje ingebracht zou moeten worden of op de dag van verwijdering. Bij overschakelen van een anticonceptiestaafje of hormoonspiraal kan Depo-Provera op de dag waarop het volgende staafje of spiraaltje aangebracht zou moeten worden, (of op de dag van verwijdering) toegediend worden.

Situatie 4: Na een abortus in het eerste trimester

Volg het advies van je arts.

Situatie 5: Na een bevalling of na een abortus in het tweede trimester

Volg het advies van je arts.

Als er meer dan 89 dagen zitten tussen twee Depo-Provera injecties, moet de arts eerst vaststellen of je niet zwanger bent. Daarnaast moet je de eerste 14 dagen na de injectie aanvullende maatregelen nemen om zwangerschap te voorkomen (bijvoorbeeld een condoom).

Met Depo-Provera kun je je menstruatie niet uitstellen en ook niet vervroegen. Dit in tegenstelling tot de combinatiepil, de anticonceptiepleister of de anticonceptiering. Reden hiervoor is dat je met Depo-Provera geen stopweek hebt.

Je kunt met Depo-Provera stoppen wanneer je maar wilt. Als je niet zwanger wilt raken, vraag dan aan je arts om advies over andere betrouwbare methoden van anticonceptie. Je kunt je alvast voorbereiden op het gesprek met je arts door de informatie op deze website te lezen.

Als je stopt omdat je zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat je een natuurlijke menstruatie hebt gehad voordat je probeert in verwachting te raken. Je kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

Ontdek hier de verschillen tussen alle anticonceptiemethoden

Vergelijk
anticonceptie
methoden

Iedereen is anders. De keuze voor een anticonceptiemethode is daarom ook per persoon verschillend. Wil je weten welke methode het beste bij jou past?

Vergelijk de methoden en ontdek het binnen een paar stappen.