Chat met een apotheker!

Veelgestelde
vragen
Cerazette

De minipil kent een drietal soorten. De Cerazette minipil is daar één van. Cerazette is een oestrogeenvrije pil en kan je beschermen tegen zwangerschap. Lees alle veelgestelde vragen over deze variant minipil.

Neem Cerazette elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in, zo nodig met wat water. De gebruikelijke dosering is 1 tablet per dag. Het maakt niet zoveel uit op welk moment van de dag dat is, als het elke dag maar ongeveer hetzelfde moment is. Dit werkt het gemakkelijkst als je de inname koppelt aan een bepaalde handeling. Je neemt de tablet bijvoorbeeld `s ochtends in bij het tandenpoetsen of ’s avonds voor het naar bed gaan.

Een strip Cerazette bevat 28 pillen en bij elke pil staat een dag vermeld. Begin je op een woensdag met slikken, dan neem je een van de pillen waar ‘wo’ bij staat. Neem hiervoor wel altijd een pil uit de bovenste rij. Hierna volg je de pijltjes en neem je 28 dagen lang een pil totdat de strip leeg is. Daarna begin je meteen aan de volgende strip. Je hebt dus geen stopweek.

Wanneer je begint met de eerste strip  Cerazette hangt af van je persoonlijke situatie. Zie onderstaande mogelijkheden.

Situatie 1: Je hebt minimaal een maand geen andere vorm van hormonale anticonceptie gebruikt

In dit geval begin je met Cerazette op de eerste dag van je menstruatie. Op deze manier is Cerazette direct betrouwbaar. Indien je begint op de 2e tot 5e dag van de menstruatie moet je de eerste 7 dagen aanvullende bescherming gebruiken, zoals een condoom.

Situatie 2:  Je wilt overstappen van een andere combinatiepil, anticonceptiepleister of anticonceptiering

In dit geval start je met Cerazette op de dag na inname van je laatste pil of op de dag van verwijdering van de anticonceptiering of anticonceptiepleister. Je mag ook nog uiterlijk starten op de dag na de gebruikelijke tabletvrije week (of ring-, pleistervrije week). Je moet dan wel de eerste 7 dagen aanvullende bescherming gebruiken, zoals een condoom.

Situatie 3: Je wilt overstappen van de prikpil, het anticonceptiestaafje of hormoonspiraaltje

Als je een anticonceptiestaafje (Implanon NXT) of hormoonspiraaltje (Mirena of Kyleena) gebruikt en je wilt overstappen op Cerazette, dan kun je beginnen op de dag van verwijdering van het staafje of hormoonspiraaltje. Bij het overstappen van de prikpil naar Cerazette kun je starten op de dag waarop je anders de nieuwe prikpil zou krijgen.

Situatie 4: Na een bevalling

Je kunt starten met Cerazette tussen de 21e en 28e dag na de bevalling. Dit geldt ook als je borstvoeding geeft. Als je later start dan moet je tijdens de eerste 7 dagen een condoom gebruiken. Als je al geslachtsgemeenschap hebt gehad dan is het belangrijk om eventuele zwangerschap uit te sluiten. Je kunt hiervoor de eerstvolgende menstruatie afwachten. Vervolgens kun je beginnen zoals bij situatie 1 staat beschreven.

Situatie 5: Na een (spontane) abortus of miskraam

Volg het advies van je arts.

Nee, je kunt je menstruatie met Cerazette niet uitstellen en ook niet vervroegen.

Nee, je kunt je menstruatie met Cerazette niet verschuiven.

Als er tijdens het gebruik van Cerazette onverwacht bloedverlies optreedt, kun je gewoon doorgaan met het innemen van de tabletten. Het bloedverlies kan zich beperken tot wat druppeltjes waarvoor zelfs geen inlegkruisje nodig is of er kan sprake zijn van méér bloedverlies, zoals bij een lichte maandelijkse bloeding, waarvoor je maandverband nodig hebt. Als het bloedverlies ernstig of langdurig is, moet je contact opnemen met je arts.

Als je alle tabletten volgens voorschrift hebt ingenomen en als je niet hebt overgegeven, geen ernstige diarree hebt gehad of andere geneesmiddelen hebt gebruikt, kun je Cerazette volgens schema blijven innemen. Het is dan zeer onwaarschijnlijk dat je zwanger bent. Het uitblijven van een bloeding kan nou eenmaal voorkomen.

Als je niet alle tabletten volgens voorschrift hebt ingenomen of als de verwachte bloeding twee keer achter elkaar uitblijft, kun je zwanger zijn. Neem direct contact op met je arts. Begin niet met de volgende strip voordat je arts heeft vastgesteld dat je niet zwanger bent.

Je kunt op elk gewenst moment stoppen met Cerazette. Nadat je bent gestopt met Cerazette kun je snel weer zwanger worden. Als je niet zwanger wilt raken, vraag dan aan je arts om advies over andere betrouwbare methoden van anticonceptie. Je kunt je alvast voorbereiden op het gesprek met je arts door de informatie op deze website te lezen. Als je stopt omdat je zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat je een natuurlijke menstruatie hebt gehad voordat je probeert in verwachting te raken. Je kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

Als je stopt met Cerazette omdat je zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat je een natuurlijke menstruatie hebt gehad voordat je probeert in verwachting te raken. Je kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

Zoals alle geneesmiddelen kan Cerazette bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Voor een uitgebreid overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen klik hier.

Cerazette heeft de volgende eigenschappen:

 • Dagelijks
 • Je kunt zelf de timing van je menstruatie niet reguleren
 • Je moet elke dag aan je anticonceptie denken
 • Dagelijkse pieken en dalen in de hormoonafgifte
 • Zelf innemen
 • Je menstruatiepatroon kan veranderen bij gebruik
 • Geen stopweek

Je gebruikt Cerazette door elke dag een pil te slikken. Als de pilstrip op is, begin je gewoon weer aan een nieuwe strip. Je hebt dus geen stopweek.

Als je Cerazette bent vergeten, volg dan de instructies: pil vergeten. Je mag Cerazette maximaal 12 uur te laat innemen. Neem je Cerazette meer dan 36 uur nadat je de vorige pil hebt geslikt, dan kan Cerazette je niet optimaal beschermen. Als je vaker je pil vergeet omdat je hier dagelijks aan moet denken, bedenk dan dat er ook niet-dagelijkse anticonceptiemethoden beschikbaar zijn.

In de hierna genoemde situaties mag je geen Cerazette gebruiken. Als één van de onderstaande situaties op jou van toepassing is, moet je dit aan je arts vertellen. Jouw arts raadt je dan misschien een andere (niet-hormonale) methode van anticonceptie aan.

 • Je allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • Je trombose hebt. Trombose is de vorming van een bloedstolsel waardoor een bloedvat kan worden afgesloten (bijvoorbeeld in een been [diepveneuze trombose] of in de longen [longembolie]).
 • Je geelzucht hebt (gele verkleuring van de huid) of een ernstige leveraandoening, of je hebt dit gehad, en je leverfunctie is nog niet normaal.
 • Je een vorm van kanker hebt die gevoelig is voor geslachtshormonen, zoals sommige soorten van borstkanker, of er bestaat een vermoeden dat je dit hebt.
 • Je onverklaarbare bloedingen uit de vagina hebt.

Als één van de situaties op jou van toepassing is, moet je dit aan je arts vertellen voordat je met Cerazette begint. Je arts raadt je dan misschien een niet-hormonale methode van anticonceptie aan. Neem onmiddellijk contact op met je arts als een van deze situaties ontstaat terwijl je Cerazette gebruikt.

Zowel onderzoek als praktijkervaring leert dat Cerazette een effectieve anticonceptiemethode is, op voorwaarde dat je de pil op de juiste manier inneemt. Alle hormonale anticonceptiemiddelen zijn betrouwbaar. Geen enkele vorm van anticonceptie is 100% betrouwbaar en voor alle anticonceptiemethoden geldt dat ze pas effectief kunnen zijn als ze correct en op het juiste moment worden ingenomen, gebruikt of toegediend.

Als je binnen 3 tot 4 uur nadat je Cerazette-tablet hebt ingenomen moet overgeven, moet je opnieuw een pil innemen. De kans bestaat namelijk dat de pil nog niet door je lichaam is opgenomen en je daarom niet beschermd bent. Deze situatie is vergelijkbaar met het vergeten van een tablet. Je kunt dan het beste de laatste pil uit de strip nemen. Vanaf de volgende dag ga je verder waar je gebleven was. Uiteindelijk zal je strip één dag eerder op zijn. Daardoor begin je ook een dag eerder aan je nieuwe strip.

Als je vaker last hebt van overgeven of diarree, bedenk dan dat er anticonceptiemethoden zijn waarbij dit geen invloed heeft op de werking:

Past je huidige anticonceptie nog bij je?

Niet zeker over je huidige methode?

Dan past een andere anticonceptiemethode misschien beter bij je. Zo zijn er verschillende methoden waarbij je niet elke dag aan je anticonceptie hoeft te denken. Dat scheelt weer stress. Je huisarts of bekwame verloskundige kan je hier meer over vertellen.