Chat met een apotheker!

Veelgestelde
vragen
Marvelon

In een anticonceptiepil zitten hormonen die kunnen helpen een zwangerschap te voorkomen. Er zijn veel verschillende soorten op de markt met allemaal een iets andere samenstelling. Wil jij meer weten over de Marvelon pil? Lees hier de veelgestelde vragen.

Marvelon heeft de volgende eigenschappen:

 • Dagelijks
 • Je kunt je menstruatie incidenteel overslaan, uitstellen of verschuiven
 • Je moet elke dag aan je anticonceptie denken
 • Dagelijkse pieken en dalen in de hormoonafgifte
 • Zelf innemen

Als je Marvelon bent vergeten, volg dan de instructies: pil vergeten. Als je vaker je pil vergeet omdat je hier dagelijks aan moet denken, bedenk dan dat er ook niet-dagelijkse anticonceptiemethoden beschikbaar zijn.

Neem de Marvelon-tabletten elke dag ongeveer op dezelfde tijd in, zo nodig met wat water. Een strip bevat 21 tabletten. Bij iedere tablet staat aangegeven op welke dag die moet worden ingenomen. Volg de richting van de pijl die op de strip is aangegeven tot je alle 21 tabletten hebt ingenomen. Daarna neem je 7 dagen geen tablet. In de loop van deze 7 dagen hoort een bloeding te beginnen (de zogenaamde onttrekkingsbloeding). Deze begint gewoonlijk op de 2e of 3e dag na de laatste tablet Marvelon. Begin op de 8e dag met de volgende strip, ongeacht of de bloeding dan al voorbij is of niet. Dit betekent dat je steeds op dezelfde dag van de week met een volgende strip begint, en ook dat de onttrekkingsbloeding elke maand ongeveer op dezelfde dagen valt.

Als je Marvelon op deze manier gebruikt, ben je ook tijdens de 7 dagen dat je de pil niet slikt beschermd tegen zwangerschap.

Ja, je kunt met Marvelon incidenteel je menstruatie uitstellen door zonder stopweek verder te gaan met een nieuwe strip. Je kunt met deze strip doorgaan totdat alle tabletten op zijn of desgewenst eerder stoppen. Je kunt tijdens het gebruik van deze tweede strip wel last hebben van doorbraakbloeding of spotting. Na de gebruikelijke tabletvrije periode van 7 dagen begin je dan weer met de volgende strip.

Ja, je kunt met Marvelon de begindag van je menstruatie verschuiven. Als je je tabletten volgens de aanwijzingen inneemt, zal je menstruatie steeds op ongeveer dezelfde dag beginnen. Wil je deze dag veranderen, dan kun je dat doen door de stopweek tussen twee strips te verkorten (maar nooit door te verlengen!). Bijvoorbeeld: als je menstruatie normaal op vrijdag begint en je wilt dat in het vervolg verschuiven naar dinsdag (3 dagen eerder) dan moet je nu 3 dagen eerder dan gebruikelijk met de nieuwe strip beginnen. Als je de stoptijd erg kort maakt (bijvoorbeeld 3 dagen of minder) kan het gebeuren dat je tijdens deze dagen geen bloeding zult hebben. Je kunt dan tijdens de volgende strip last hebben van doorbraakbloeding of spotting.

Als je alle tabletten correct hebt ingenomen, geen last hebt gehad van overgeven of diarree en ook geen andere geneesmiddelen hebt gebruikt, kun je gerust met de volgende strip verdergaan. Het is dan onwaarschijnlijk dat je zwanger bent.

Als de verwachte bloeding echter twee keer achter elkaar uitblijft kun je zwanger zijn. Neem meteen contact op met je arts. Ga niet verder met de volgende strip Marvelon voordat je arts heeft vastgesteld dat je niet zwanger bent.

Als je stopt met Marvelon omdat je zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat je een natuurlijke menstruatie hebt gehad voordat je probeert in verwachting te raken. Je kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

Je gebruikt Marvelon door 3 weken lang elke dag een pil te slikken. Daarna heb je een stopweek en word je ongesteld. Ook in de stopweek ben je beschermd tegen zwangerschap. Met dit type pil kun je incidenteel de stopweek en dus je menstruatie overslaan. Dit doe je door na de vorige pilstrip meteen met de volgende strip te beginnen. Ook is het met dit type anticonceptiepil mogelijk om de stopweek te verschuiven. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je op vakantie gaat.

Zoals alle geneesmiddelen kan Marvelon bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Voor een uitgebreid overzicht van de meest voorkomende bijwerkingen klik hier.

Met alle pillen kan in de eerste paar maanden soms onverwacht bloedverlies optreden (spotting of doorbraakbloeding). Je kunt dan misschien niet zonder tampon of maandverband. Blijf in ieder geval je tabletten innemen. Het onregelmatige bloedverlies houdt meestal op als je lichaam eenmaal gewend geraakt is aan Marvelon (na ongeveer 3 strips). Als het langer duurt, erger wordt of weer opnieuw begint, moet je contact opnemen met je arts.

In de hierna genoemde situaties mag je geen Marvelon gebruiken. Als één van deze situaties op jou van toepassing is, moet je dit aan je arts vertellen voordat je met Marvelon begint. Je arts raadt je dan misschien een ander type pil aan of een heel andere (niet-hormonale) methode van anticonceptie.

 • Je hebt een bloedstolsel in een bloedvat van de benen (diepe veneuze trombose, DVT), de longen (longembolie, PE) of een ander orgaan, of je hebt dit in het verleden gehad.
 • Je weet dat je een stoornis hebt die je bloedstolling beïnvloedt – bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine-III-deficiëntie, factor V-Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden.
 • Je moet worden geopereerd of je bent gedurende lange tijd niet op de been
 • Je hebt ooit een hartaanval of een beroerte gehad.
 • Je hebt angina pectoris (een aandoening die hevige pijn in de borst veroorzaakt en een eerste verschijnsel van een hartaanval kan zijn) of een ‘transient ischaemic attack’ (TIA voorbijgaande symptomen van een beroerte), of je hebt dit ooit gehad.
 • Je hebt een van de volgende ziektes, die het risico op een bloedstolsel in je slagaders kunnen verhogen:
  • ernstige diabetes met beschadiging van bloedvaten
  • ernstig verhoogde bloeddruk
  • een ernstig verhoogd vetgehalte in je bloed (cholesterol of triglyceriden)
  • een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd
 • Je hebt een type migraine dat ‘migraine met aura’ wordt genoemd (of hebt dit ooit gehad).
 • Als je pancreatitis (een ontsteking van de alvleesklier) hebt of hebt gehad, gecombineerd met een hoog vetgehalte in je bloed.
 • Als je geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) of een ernstige leveraandoening hebt of hebt gehad, en de uitslagen van leverfuncties nog niet normaal zijn.
 • Als je een vorm van kanker hebt of hebt gehad die gevoelig kan zijn voor geslachtshormonen (zoals borstkanker of kanker van de geslachtsorganen).
 • Als je leverkanker hebt of hebt gehad.
 • Als je ongewone bloedingen uit de vagina hebt waarvan de oorzaak niet is vastgesteld.
 • Als je een abnormale verdikking van het baarmoederslijmvlies hebt.
 • Je bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • Als je hepatitis C hebt en hiervoor geneesmiddelen met ombitasvir/paritaprevir/ritovanir, dasabuvir of glecaprevir/pibrentasvir gebruikt.

 

Mocht een van de genoemde situaties ontstaan terwijl je Marvelon al gebruikt, dan moet je onmiddellijk stoppen en contact opnemen met je arts. Gebruik in de tussentijd een andere, niet-hormonale anticonceptiemethode.

Wanneer je begint met de eerste strip Marvelon, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Zie onderstaande mogelijkheden.

Situatie 1:  Je hebt de afgelopen maand geen anticonceptiepil gebruikt

Begin met Marvelon op de eerste dag van de cyclus (de eerste dag van je menstruatie). Neem een tablet bij de betreffende dagaanduiding op de strip. Je mag ook op dag 2-5 van de cyclus beginnen maar dan moet je in de eerste 7 dagen wel een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

Situatie 2:  Overschakeling van een andere combinatiepil, anticonceptiepleister of anticonceptiering

Je kunt met Marvelon beginnen op de dag nadat je de laatste tablet van je vorige strip hebt genomen (dus zonder pauze). Als er bij je vorige pil ook niet-werkzame tabletten in de strip zitten, moet je meteen doorgaan na de laatste werkzame tablet van je vorige pil (als je niet weet welke dat is, vraag het dan aan je arts of apotheker). Je mag ook later beginnen, maar nooit later dan op de dag na afloop van de stopweek van je vorige pil (of na de laatste niet-werkzame (placebo) tablet van je vorige pil).

Als je een anticonceptiering of een anticonceptiepleister hebt gebruikt, moet je bij voorkeur beginnen met Marvelon op de dag van verwijdering, maar niet later dan op de dag waarop je een nieuwe ring zou moeten inbrengen of een nieuwe pleister zou moeten plakken.

Situatie 3:  Overschakeling van een methode met alleen progestageen

Je kunt van de ene op de andere dag overschakelen van een methode met alleen progestageen op Marvelon, maar je moet de eerste 7 dagen wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

Situatie 4:  Overschakeling van de prikpil, het anticonceptiestaafje of hormoonspiraaltje

Begin met Marvelon wanneer je anders de volgende injectie (prikpil) zou krijgen of op de dag waarop het spiraaltje of staafje wordt verwijderd. Je moet de eerste 7 dagen echter wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

Situatie 5:  Na een bevalling

Als je net bevallen bent, zal je arts je waarschijnlijk aanraden om te wachten tot je eerste spontane menstruatie, maar soms is het mogelijk eerder te beginnen. Volg het advies van je arts. Dat geldt ook voor het geval dat je borstvoeding geeft en de pil wilt gebruiken. Als je een hormonale anticonceptiemethode wilt, wordt bij borstvoeding in principe een oestrogeenvrije anticonceptiemethode aanbevolen, zoals Cerazette, Delamonie, Depo-Provera, Sayana, Implanon NXT of Mirena. Deze middelen hebben namelijk geen negatieve invloed op de kwaliteit en hoeveelheid van de borstvoeding of de ontwikkeling van de baby.

Situatie 6:  Na een miskraam of abortus

Volg het advies van je arts.

Je kunt met Marvelon stoppen wanneer je maar wilt. Als je niet zwanger wilt raken, vraag dan aan je arts om advies over andere methoden van anticonceptie. Je kunt je alvast voorbereiden op het gesprek met je arts door de informatie op deze website te lezen. Als je stopt omdat je zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat je een natuurlijke menstruatie hebt gehad voordat je probeert in verwachting te raken. Je kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

Zowel onderzoek als praktijkervaring leert dat Marvelon een effectieve anticonceptiemethode is, op voorwaarde dat je de pil op de juiste manier inneemt. Alle hormonale anticonceptiemiddelen zijn betrouwbaar. Geen enkele vorm van anticonceptie is 100% betrouwbaar en voor alle anticonceptiemethoden geldt dat ze pas effectief kunnen zijn als ze correct en op het juiste moment worden ingenomen, gebruikt of toegediend.

Als je binnen 3-4 uur na het innemen van een Marvelon-tablet moet overgeven, of ernstige diarree krijgt, is er een kans dat de werkzame stoffen niet volledig in het lichaam worden opgenomen. Deze situatie is vergelijkbaar met het vergeten van een tablet. Na overgeven of diarree moet je zo snel mogelijk een nieuwe tablet uit een reservestrip innemen. Indien mogelijk binnen 12 uur na het tijdstip waarop je normaal je pil inneemt. Als dit niet mogelijk is, of als de 12 uur al voorbij zijn, kun je het beste op de volgende link klikken en de instructies volgen pil vergeten.

 

Als je vaker last hebt van overgeven of diarree, bedenk dan dat er anticonceptiemethoden zijn waarbij dit geen invloed heeft op de werking:

Welke methode past bij jou?

Ga voorbereid naar je huisarts

Bereid je goed voor op het gesprek. Vergelijk methoden met elkaar of vul de handige keuzehulp in en zet de belangrijkste dingen alvast op een rijtje voor jezelf.