Implanon NXT

Implanon NXT is een radiopaak, niet-biologisch afbreekbaar, flexibel implantaat met alleen progestageen, voorgevuld in een steriele wegwerpapplicator. Het implantaat wordt subdermaal ingebracht en kan drie jaar blijven zitten.

Elk radiopaak implantaat bevat 68 mg etonogestrel; de afgiftesnelheid bedraagt ongeveer 60-70 µg/dag in week 5-6 en neemt af tot ongeveer 35-45 µg/dag aan het eind van het eerste jaar, ongeveer 30-40 µg/dag aan het eind van het tweede jaar en ongeveer 25-30 µg/dag aan het eind van het derde jaar. De applicator is zo ontworpen dat hij met één hand gebruikt kan worden en om een correcte subdermale insertie van het implantaat te bevorderen.

De veiligheid en werkzaamheid zijn aangetoond bij vrouwen in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar.

Hoe wordt Implanon NXT ingebracht?

Voordat Implanon NXT wordt ingebracht moet een zwangerschap uitgesloten worden. In de SPC van Implanon NXT wordt dringend aangeraden dat het implantaat alleen ingebracht en verwijderd wordt door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die een training hebben afgemaakt over het gebruik van de Implanon-applicator en de technieken voor inbrengen en verwijderen van het Implanon NXT-implantaat.

Meld u aan voor de praktische training Implanon NXT

Het implantaat moet subdermaal NET ONDER DE HUID aan de binnenzijde van de niet-dominante bovenarm worden ingebracht, ongeveer 8-10 cm boven de mediale epicondylus humeri. VERMIJD hierbij de sulcus (plooi) tussen de biceps en triceps waar de grote bloedvaten en zenuwen liggen in de neurovasculaire bundel dieper in het subcutane weefsel. Bij diep inbrengen van het implantaat kunnen vaten of zenuwen beschadigd worden. Diep of onjuist inbrengen is in verband gebracht met paresthesieën (door zenuwbeschadiging), migratie van het implantaat (bij inbrengen in spier of fascie) en, in zeldzame gevallen, met intravasculaire insertie.

Direct na het inbrengen dient de aanwezigheid van het implantaat te worden bevestigd door middel van palpatie. De verpakking van Implanon NXT bevat een gebruikerskaart voor de vrouw, met het batchnummer van het implantaat. De datum van inbrengen, de arm waarin het implantaat is ingebracht en de uiterlijke verwijderingsdatum moet worden vermeld op de gebruikerskaart. De instructies voor het inbrengen van het implantaat staan stap voor stap uitgelegd in de volledige productinformatie (SPC). Raadpleeg de SPC alvorens Implanon NXT in te brengen.

Hoe wordt Implanon NXT verwijderd?

Het implantaat mag alleen onder aseptische omstandigheden verwijderd worden door een arts die bekend is met de techniek. Een explorerende ingreep zonder kennis van de exacte locatie wordt sterk afgeraden. Verwijdering van diep ingebrachte implantaten moet voorzichtig gebeuren om beschadiging van dieper gelegen zenuwen of bloedvaten te voorkomen; de ingreep mag alleen verricht worden door artsen met kennis van de anatomie van de arm.

Meld u aan voor de praktische training Implanon NXT

Raadpleeg de gebruikerskaart voor de locatie van het implantaat voordat u begint met het verwijderen. Controleer de exacte locatie van het implantaat door palpatie.

Een niet-palpabel implantaat moet eerst gelokaliseerd worden voordat geprobeerd wordt deze te verwijderen. Geschikte methoden voor lokalisatie zijn onder andere tweedimensionale röntgenopname, computertomografie (CT-scan), echografie met een hoogfrequente lineaire array transducer (10 MHz of hoger) of magnetische resonantie (MRI). Als het implantaat niet met een van deze beeldvormende technieken gelokaliseerd kan worden, kan een etonogestrel bepaling in bloed gedaan worden om de aanwezigheid aan te tonen. Neem contact op met de lokale vertegenwoordiger van de registratiehouder voor verdere instructies.

De instructies voor het verwijderen van het implantaat staan stap voor stap uitgelegd in de volledige productinformatie (SPC). Raadpleeg de SPC alvorens Implanon NXT te verwijderen.