Vraag & antwoord

Combinatie pil: YAZ

 • Wanneer mag je YAZ niet gebruiken?

  In de hierna genoemde situaties mag je geen combinatiepil gebruiken. Als één van deze situaties op jou van toepassing is, moet je dit aan je arts vertellen voordat je met YAZ begint. Je arts raadt je dan misschien een ander type pil aan of een heel andere (niet-hormonale) methode van anticonceptie.

  • Als je een bloedstolsel in een bloedvat van de benen (diepe veneuze trombose, DVT), de longen (longembolie, PE) of ander orgaan hebt, of dit in het verleden hebt gehad.
  • Als je weet dat je een stoornis hebt die je bloedstolling beïnvloedt – bijvoorbeeld proteïne C-deficiëntie, proteïne S-deficiëntie, antitrombine III-deficiëntie, factor V-Leiden of antistoffen tegen fosfolipiden.
  • Als je geopereerd moet worden of je bent gedurende lange tijd niet op de been.
  • Als je ooit een hartaanval of beroerte hebt gehad.
  • Als je angina pectoris (een aandoening die hevige pijn in de borst veroorzaakt en een eerste verschijnsel van een hartaanval kan zijn) of een transiënte ischemische aanval heeft (TIA – voorbijgaande symptomen van een beroerte), of dit ooit hebt gehad.
  • Als je een van de volgende ziektes hebt, die het risico op een bloedstolsel in je slagaderen kunnen verhogen:
   - ernstige diabetes (suikerziekte) met beschadiging van bloedvaten
   - ernstig verhoogde bloeddruk
   - een ernstig verhoogd vetgehalte in je bloed (cholesterol of triglyceriden)
   - een aandoening die hyperhomocysteïnemie wordt genoemd
  • Als je een type migraine dat ‘migraine met aura’ wordt genoemd hebt, of dit hebt gehad.
  • Als je een leveraandoening hebt (of ooit hebt gehad) en de werking van je lever nog niet normaal is.
  • Als je nieren niet goed werken (nierinsufficiëntie).
  • Als je een gezwel in de lever hebt (of ooit hebt gehad).
  • Als je borstkanker of kanker van de geslachtsorganen hebt (of ooit hebt gehad), of als er een vermoeden is dat je dat hebt.
  • Als je bloedverlies uit je vagina hebt en de oorzaak niet duidelijk is.
  • Als je allergisch (overgevoelig) bent voor ethinylestradiol of drospirenon of voor één van de andere stoffen van dit geneesmiddel. Dit kan jeuk, huiduitslag of zwelling veroorzaken.

  Mocht één van de genoemde situaties ontstaan terwijl je YAZ al gebruikt, dan moet je onmiddellijk stoppen en contact opnemen met je arts. Gebruik in de tussentijd een andere, niet-hormonale anticonceptiemethode.

 • Wanneer en hoe slik ik de YAZ pil?

  Een strip YAZ bevat 28 tabletten: 24 lichtroze met werkzame stof en 4 witte zonder werkzame stof (placebo). Neem elke dag 1 tablet, zonodig met een beetje water. Je mag de tabletten met of zonder voedsel innemen, maar je moet de tabletten elke dag rond hetzelfde tijdstip innemen.

  Haal de tabletten niet door elkaar
  Neem de eerste 24 dagen elke dag een lichtroze tablet en de laatste 4 dagen elke dag een witte tablet. Daarna moet je direct met een nieuwe strip beginnen. Er is dus geen stopperiode tussen twee strips. Vanwege de verschillende samenstelling van de tabletten is het noodzakelijk om met de eerste tablet links bovenaan te beginnen én om de tabletten elke dag in te nemen. Volg de richting van de pijlen op de strip voor de juiste volgorde van inname.

  Voorbereiding van de strip
  Om bij te kunnen houden of je je pil die dag hebt ingenomen, krijg je bij elke strip YAZ 7 stickers, elk met de 7 dagen van de week erop. Kies de weeksticker die begint met de dag waarop je begint met het innemen van de tabletten. Bijvoorbeeld: als je op woensdag begint, gebruik je de weeksticker die met ‘wo’ begint. Plak die weeksticker bovenaan de YAZ strip waar staat geschreven ‘Plaats hier de weeksticker’. Zorg ervoor dat de eerste dag boven de tablet met ‘1’ zit. Boven elke tablet staat nu een dag aangegeven. Je kunt daardoor zien of je die dag je pil hebt ingenomen. De pijlen geven de volgorde van innemen van de tabletten aan. Tijdens de 4 dagen waarop je een witte placebotablet inneemt (de placebodagen), moet er een bloeding optreden (een zogenaamde onttrekkingsbloeding). Deze begint meestal op de 2e of 3e dag na de laatste lichtroze, werkzame tablet YAZ. Als je de laatste witte tablet hebt ingenomen, moet je de volgende dag direct met de volgende strip beginnen, of je bloeding voorbij is of niet. Dit betekent dat je steeds op dezelfde dag van de week met een strip moet beginnen en dat de onttrekkingsbloeding elke maand op dezelfde dagen zou moeten vallen. Als je YAZ op deze manier gebruikt, ben je ook tijdens de 4 dagen waarop je een placebotablet gebruikt tegen zwangerschap beschermd.

 • Wanneer te beginnen met de eerste strip?

  Dit hangt af van jouw persoonlijke situatie, zie onderstaande mogelijkheden.

  Situatie 1:  Je hebt de afgelopen maand geen anticonceptiepil gebruikt
  Begin met YAZ op de eerste dag van de cyclus (de eerste dag van je menstruatie). Neem een tablet bij de betreffende dagaanduiding op de strip. Je mag ook op dag 2-5 van de cyclus beginnen maar dan moet je in de eerste 7 dagen wel een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

  Situatie 2:  Overschakeling van een andere combinatiepil, anticonceptiering of anticonceptiepleister
  Je kunt met YAZ beginnen op de dag nadat je de laatste tablet van je vorige strip hebt genomen (dus zonder pauze). Als er bij je vorige pil ook niet-werkzame tabletten in de strip zitten, moet je meteen doorgaan na de laatste werkzame tablet van je vorige pil (als je niet weet welke dat is, vraag het dan aan je arts of apotheker). Je mag ook later beginnen, maar nooit later dan op de dag na afloop van de stopweek van je vorige pil (of na de laatste niet-werkzame (placebo) tablet van je vorige pil). Als je een anticonceptiering of een anticonceptiepleister hebt gebruikt, moet je bij voorkeur beginnen met YAZ op de dag van verwijdering, maar niet later dan op de dag waarop je een nieuwe ring zou moeten inbrengen of een nieuwe pleister zou moeten plakken.

  Situatie 3:  Overschakeling van CERAZETTE
  Je kunt van de ene op de andere dag overschakelen op YAZ, maar je moet de eerste 7 dagen wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

  Situatie 4:  Overschakeling van de prikpil, het anticonceptiestaafje of hormoonspiraaltje
  Begin met YAZ wanneer je anders de volgende injectie zou krijgen of op de dag waarop het staafje of spiraaltje wordt verwijderd. Je moet de eerste 7 dagen echter wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

  Situatie 5:  Na een bevalling
  Als je bent bevallen en geen borstvoeding geeft, kun je na 21 tot 28 dagen met YAZ beginnen. Als je na dag 28 begint, moet je de eerste 7 dagen waarop je YAZ gebruikt een zogenaamde barrièremethode (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken. Als je na een bevalling gemeenschap hebt gehad voordat je (weer) met YAZ bent begonnen, moet het eerst zeker zijn dat je niet zwanger bent of je moet wachten tot je volgende menstruatie. Als je borstvoeding geeft en een hormonale anticonceptiemethode wilt gebruiken, wordt in principe een oestrogeenvrije anticonceptiemethode aanbevolen,zoals CERAZETTEIMPLANON NXT, DEPO-PROVERASAYANA of MIRENA. Deze middelen hebben namelijk geen negatieve invloed op de kwaliteit en hoeveelheid van de borstvoeding of de ontwikkeling van de baby.

  Situatie 6:  Na een miskraam of abortus
  Volg het advies van je arts.

 • Ik ben de pil vergeten, wat nu?

  Klik op deze link en volg de instructies: pil vergeten

  Als je vaker je pil vergeet omdat je hier dagelijks aan moet denken, bedenk dan dat er ook niet-dagelijkse anticonceptiemethoden beschikbaar zijn:

 • Is YAZ nog betrouwbaar bij overgeven of diarree?

  Als je binnen 3-4 uur na het innemen van een tablet met werkzame stoffen (dus niet de laatste 4 placebo’s) moet overgeven, of ernstige diarree krijgt, is er een kans dat de werkzame stoffen niet volledig in het lichaam worden opgenomen. Deze situatie is vergelijkbaar met het vergeten van een tablet.
  Na overgeven of diarree moet je zo snel mogelijk een nieuwe tablet uit een reservestrip innemen. Indien mogelijk binnen 12 uur na het tijdstip waarop je normaal je pil inneemt. Als dit niet mogelijk is, of als de 12 uur al voorbij zijn, kun je het beste op volgende de link klikken en de instructies volgen: pil vergeten

  Als je vaker last hebt van overgeven of diarree, bedenk dan dat er anticonceptiemethoden zijn waarbij dit geen invloed heeft op de betrouwbaarheid:

 • Kan ik met YAZ mijn menstruatie uitstellen?

  Het is mogelijk om je menstruatie (onttrekkingsbloeding) uit te stellen, hoewel het niet wordt aangeraden. Uitstel is mogelijk door de witte placebotabletten van rij 4 niet in te nemen en direct verder te gaan met een nieuwe strip YAZ en deze helemaal te gebruiken. Tijdens het gebruik van de tweede strip kun je last krijgen van spotting (bloeddruppels of -vlekjes) of een doorbraakbloeding. Maak de tweede strip af door de 4 witte tabletten van de 4e rij in te nemen. Begin daarna met een nieuwe strip.

 • Kan ik de begindag van mijn menstruatie verschuiven?

  Als je de begindag van je bloeding moet veranderen, verminder dan het aantal placebodagen - dagen waarop je de witte placebotabletten inneemt - (maar maak er nooit meer van, 4 is het maximum aantal dagen!!). Bijvoorbeeld: als je met de placebotabletten op een vrijdag begint en je wilt je dat verschuiven naar dinsdag (3 dagen eerder) dan moet je 3 dagen eerder dan gebruikelijk met een nieuwe strip beginnen. Het is mogelijk dat je tijdens deze periode geen bloeding krijgt. Je kunt in dat geval last krijgen van spotting (bloeddruppels of -vlekjes) of een doorbraakbloeding.

 • Ik heb onverwacht bloedverlies, wat nu?

  Met alle pillen kan in de eerste paar maanden soms onverwacht bloedverlies optreden (spotting of doorbraakbloeding). Je kunt dan misschien niet zonder tampon of maandverband. Blijf in ieder geval je tabletten innemen. Het onregelmatige bloedverlies houdt meestal op als je lichaam eenmaal gewend geraakt is aan YAZ (na ongeveer 3 strips). Als het langer duurt, erger wordt of weer opnieuw begint, moet je contact opnemen met je arts.

 • Ik ben deze maand niet ongesteld geworden, wat nu?

  Als je alle tabletten correct hebt ingenomen, geen last hebt gehad van overgeven en ook geen andere geneesmiddelen hebt gebruikt, is het onwaarschijnlijk dat je zwanger bent. Je kunt dan gerust met de volgende strip verdergaan.
  Als de verwachte bloeding echter twee keer achter elkaar uitblijft kun je zwanger zijn. Neem meteen contact op met je arts. Ga niet verder met de volgende strip YAZ voordat je arts heeft vastgesteld dat je niet zwanger bent.

 • Als je stopt met het gebruik van YAZ

  Je kunt met YAZ stoppen wanneer je maar wilt. Als je niet zwanger wilt raken, vraag dan aan je arts om advies over andere betrouwbare methoden van anticonceptie. Je kunt je alvast voorbereiden op het gesprek met je arts door de informatie op deze website te lezen. Als je stopt omdat je zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat je een natuurlijke menstruatie hebt gehad voordat je probeert in verwachting te raken. Je kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

 • Heeft YAZ bijwerkingen?

  Zoals alle geneesmiddelen kan YAZ bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Raadpleeg de bijsluiter van YAZ  voor een overzicht van de bijwerkingen.

  Nieuwe gebruiksters van de pil kunnen gedurende korte tijd (enkele maanden of korter) last hebben van misselijkheid, gespannen borsten, lichte tussentijdse bloedingen ('spotting') en minder zin in seks. Oestrogenen in de combinatiepil zijn vaak verantwoordelijk voor deze bijwerkingen. Vaak verdwijnen deze bijwerkingen na enkele pilstrips vanzelf weer, je lichaam moet even kunnen wennen. Blijven de klachten toch aanwezig, dan wordt geadviseerd om een andere vorm van anticonceptie te kiezen. 

 • Hoe zit het eigenlijk met de pil en veilig vrijen?

  De pil beschermt niet tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's). Alleen een condoom kan tegen deze aandoeningen beschermen.

 • Hoe betrouwbaar is YAZ?

  Alle hormonale anticonceptiemiddelen zijn betrouwbaar. Zowel onderzoek als praktijkervaring leert dat YAZ een betrouwbare anticonceptiemethode is. Geen enkele vorm van anticonceptie is 100% betrouwbaar en voor alle anticonceptiemethoden geldt dat ze pas effectief kunnen zijn als ze correct en op het juiste moment worden ingenomen, gebruikt of toegediend.